KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


21.02.2020

OBCHODY 78. ROCZNICY PRZEPROWADZENIA AKCJI "BOLLWERK"

Tekst i zdjęcia: Admin

Kryptonimem "Bollwerk" określa się jedną z największych akcji Armii Krajowej na terenie okupowanego przez Niemców Kraju Warty, polegającej na spaleniu w nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku w porcie rzecznym w Poznaniu kompleksu magazynowego III Rzeszy. Z chwilą wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wzrosło znaczenie tych magazynów, a port rzeczny w Poznaniu stał się ważnym ogniwem w przygotowywaniu transportów z zaopatrzeniem dla frontu wschodniego. Decyzja o przeprowadzeniu akcji uzyskała aprobatę Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, a brało w niej udział 5 mieszkańców Chwaliszewa, w tym "Ślepy Antek" jak nazywano woźnicę i bohatera miejskich legend "juchtę" Antoniego Gąsiorowskiego i 12 żołnierzy Armii Krajowej. Wszystkich złapano, kilku skazano na śmierć. Oficjalnie podano, że straty III Rzeszy spowodowane pożarem wyniosły 1,5 mln marek, ale zdaniem historyków były znacznie większe. Bohaterów Akcji Bollwerk upamiętnia pomnik odsłonięty 21 lutego 1982 roku przy ul. Estkowskiego, w pobliżu ul. Szyperskiej w Poznaniu.

Tradycyjnie już uroczystości rocznicowe upamiętniające bohaterów Akcji "Bollwerk" odbyły się w piątek 21 lutego 2020 roku na terenie pobliskiej usytuowaniu ww. Pomnika Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu, której uczniowie przygotowali dla zaproszonych i przybyłych gości okolicznościowy występ słowno-muzyczny. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Akcji Bollwerk, gdzie złożyli, w tym także wiceprezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mjr Jacek Behrendt wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze.


Wstecz