KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


13.10.2020

II MARSZ PAMIĘCI W LASACH PALĘDZKO-ZAKRZEWSKICH

Tekst i zdjęcia: Admin

Video: YouTube (Telewizja Leszno)

Teren lasu w okolicach Dąbrówki, Palędzia i Zakrzewa jest jedną wielką mogiłą. Mniej może obecną w świadomości Polaków niż Katyń czy Palmiry, ale nie mniej ważną, o której warto pamiętać. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zabili tu do kilkunastu tysięcy Polaków. W większości byli to więźniowie poznańskiego Fortu VII, Domu Żołnierza czy obozu w Żabikowie. W ramach akcji Intelligenzaktion Posen będącej pierwszym krokiem do germanizacji po klęsce wrześniowej, wymierzoną w polską elitę intelektualną mieszkającą w regionie poznańskim z zamiarem całkowitej jej eliminacji rozstrzeliwano tutaj: księży, zakonnice, oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, urzędników państwowych, nauczycieli, wykładowców i studentów Uniwersytetu Poznańskiego, ziemian, działaczy politycznych i społecznych oraz byłych powstańców wielkopolskich. Pierwszego mordu dokonano 13 października 1939 roku na grupie sióstr zakonnych. W okresie 1939-1940 rozstrzeliwania odbywały się przeciętnie 2-3 razy w tygodniu. Również w okresie późniejszym, np. zimą 1942/1943, miały miejsce egzekucje na tym terenie. Gdy zmieniła się sytuacja na froncie wschodnim i wiadomym stało się, że hitlerowskie Niemcy nie wygrają wojny okupant rozpoczął zacieranie śladów tego ludobójstwa. Rozkopywano doły, a wydobyte zwłoki palono na stosach i w przewoźnych krematoriach. Popioły ponownie zakopywano lub rozrzucano po okolicy. Zakazy wstępu utrudniały oznaczanie miejsc zbrodni, a ślady zatarł czas. Do tej pory nie udało się ustalić i wydobyć z niemieckich archiwów listy ofiar. W 75. rocznicę pierwszych mordów, z inicjatywy ówczesnej Wójt Gminy Dopiewo Zofii Dobrowolskiej na terenie lasów palędzko-zakrzewskich powstał oznaczony kolorem żółtym pieszy Szlak Pamięci łączący miejsca pamięci: Pomnik Studentów, Kwaterę Siedmiu Grobów, Mogiły Duchownych oraz Mogiłę Miejsce Zapomniane.

"13 X 2020 - II Marsz Pamięci w Lasach Palędzko-Zakrzewskich" to zorganizowana już po raz drugi z inicjatywy prezes Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca "Sami Swoi" Zofii Dobrowolskiej, dokładnie w 81. rocznicę pierwszych mordów w Lasach Palędzkich uroczystość patriotyczno-religijna. Nasze stowarzyszenie, obok Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu aktywnie wsparło zorganizowanie tego przedsięwzięcia otrzymując wojskową asystę honorową w odpowiedzi na wystosowany przez wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta w tej sprawie wniosek do Dowódcy Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka. Marsz Pamięci wyruszył w kierunku Kwatery Siedmiu Grobów spod pamiątkowego głazu z napisem: ''Przechodniu! Powiedz Polakom, że w tych lasach Zakrzewa i Palędzia, hitlerowscy okupanci zamordowali i spalili tysiące Polaków'' w Zakrzewie, gdzie polowej Mszy św. w intencji Ofiar przewodniczył proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie ks. Dariusz Piasecki, a przy przy pamiątkowej tablicy z napisem: "Miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków pomordowanych przez hitlerowców w latach okupacji 1939-1945" żołnierze 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego wystawili posterunek honorowy. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a Zofia Dobrowolska w imieniu wszystkich Organizatorów powitała przybyłych Gości, w tym także delegację naszego stowarzyszenia w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta. Kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fortu VII Grzegorz Kucharczyk w swoim krótkim wystąpieniu przedstawił rys historyczny mordu Polaków zapoczątkowanego przez Niemców na tym terenie przed osiemdziesięciu jeden laty, po czym przy dźwiękach werbla złożono kwiaty i zapalono znicze, a na zakończenie trębacz odegrał Ciszę. Następnie uroczystości Marszem Świetlistym przeniosły się do Kwatery Pomnika Zamordowanych Studentów Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie jako pierwsza głos zabrała prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych Elżbieta Rybarska, po czym wiceprezes mjr Jacek Behrendt odczytał treść Apelu Pamięci, a żołnierze 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego pełnili wartę na posterunku honorowym. Po każdym zawołaniu Stańcie do apelu! werblista z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych grał Tremolo powtórzone trzykrotnie po słowach Cześć ich pamięci! kończących Apel. Przy dźwiękach werbla złożono kwiaty i zapalono znicze. Trębacz ponownie odegrał Ciszę, a zebrani pod Pomnikiem na zakończenie uroczystości odśpiewali Rotę.

Poniżej 12-minutowy reportaż z tegorocznego II Marszu Pamięci w Lasach Palędzko-Zakrzewskich nakręcony przez obecną na miejscu ekipę Telewizji Leszno.


Wstecz