KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


19.03.2020

IMIENINY MARSZAŁKA PATRONUJĄCEMU NASZEMU STOWARZYSZENIU


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             


Dla stowarzyszenia kultywującego pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim dzień 19 marca jest datą szczególną, to przecież Imieniny Marszałka będące nieformalnym świętem ustanowionym przed laty, kiedy to legioniści Józefa Piłsudskiego w 1915 roku zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie II RP Imieniny Marszałka obchodzono w całym kraju z należną czcią i powagą, a jednocześnie bardzo radośnie.

W czwartek 19 marca 2020 roku z inicjatywy naszego stowarzyszenia, w sposób szczególny kultywującego pamięć o pierwszym marszałku Polski Józefie Piłsudskim oddano w Poznaniu hołd Marszałkowi, składając kwiaty pod tablicą ku czci Józefa Piłsudskiego umieszczoną na ścianie budynku Centrum Kultury "Zamek" i zapalając znicze. Przestrzegając zaleceń w sprawie zagrożenia koronawirusem w uroczystości ujętej z naszej inicjatywy w "Kalendarium uroczystości państwowych oraz uroczystości kombatanckich w 2020 roku" opracowanym przez Gabinet Wojewody Wielkopolskiego uczestniczyli tylko prezesi płk Jacenty Góral, Ryszard Liminowicz stojący na czele poznańskich Wilniuków oraz wiceprezes mjr Jacek Behrendt. Ponadto, w intencji Marszałka i jego żołnierzy Proboszcz Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk wespół z trzema innymi kapłanami odprawił w Kościele Garnizonowym wieczorną Mszę Świętą. Niestety, zaplanowany także w tym dniu finał VIII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" nawiązujący w tym roku do obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, konkursu od lat cieszącego się wielkim zainteresowaniem uczniów szkół z całej Wielkopolski i którego od pierwszej edycji nasz wiceprezes jest pomysłodawcą i głównym organizatorem, ze względu na zagrożenie koronawirusem został odwołany i odbędzie się w pierwszym dogodnym terminie, po przywróceniu zajęć edukacyjnych w szkołach.

Warto zaznaczyć, że na terenie Poznania w obchodach Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego ujętych w ww. Kalendarium, po raz kolejny nie uczestniczyli przedstawiciele odrębnego stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie, tj. Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, niestety często mylnie kojarzonego z naszym stowarzyszeniem, reprezentujący także Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Poznaniu na czele z prominentnym funkcjonariuszem PZPR okresu stanu wojennego przewodniczącym Stanisławem Tomaszkiewiczem. Natomiast, w prowadzonej od blisko trzech lat zbiórce publicznej mającej na celu zebranie środków finansowych Komitet Stanisława Tomaszkiewicza według stanu z połowy lipca ub.r. dysponował kwotą tylko 247 złotych, przy wymaganej do postawienia pomnika kwocie aż 2 milionów złotych, przy zastrzeżeniu do wyłącznej dyspozycji Komitetu z zebranych środków tytułem kosztów przeprowadzenia zbiórki kwoty aż 200 tysięcy złotych. No cóż, jakie stowarzyszenie i kadry, taka i działalność. Jako odrębne stowarzyszenie, po raz kolejny publicznie mówimy o działalności tegoż stowarzyszenia w wielu wypadkach niezgodnej z obowiązującym prawem, która to działalność powinna być nie tylko w naszej ocenie poddana kontroli przez wymieniony w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach Organ Nadzorujący, którym w tym przypadku jest Prezydent Miasta Poznania.

Wstecz