KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


12.09.2020

OCHOTNICZA LEGIA KOBIET W OBRONIE LWOWA, WILNA I WARSZAWY

Tekst i zdjęcia: Admin

Za sprawą prof. Bartosza Korzeniewskiego z Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, Biblioteki Kórnickiej PAN Oddział w Poznaniu, Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu i Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu w sobotnie popołudnie 12 września 2020 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu miała miejsce prezentacja "Ochotnicza Legia Kobiet w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy." autorstwa Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, znanego i cenionego popularyzatora historii Kresów II RP. Za sprawą multimedialnej prezentacji uczestnicy spotkania, wśród których było także dwóch oficerów, członków naszego stowarzyszenia z wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem na czele, zostali zapoznani z historią pierwszej kobiecej formacji odrodzonego w 1918 roku Wojska Polskiego, na której czele stała późniejsza ppłk Aleksandra Zagórska, bardziej znana jako matka Jurka Bitschana, Lwowskiego Orlęcia poległego 21 listopada 1918 roku w obronie Lwowa. Niestety, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Ministerstwo Spraw Wojskowych decyzją z 9 grudnia 1921 roku zlikwidowały liczącą wówczas 2530 kobiet walczących w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej formację, a powołana w tym celu Komisja Likwidacyjna zakończyła swoją pracę 1 czerwca 1922 roku. Warto wspomnieć, że członkinią tej formacji była także Maria Wittek, dwukrotna Dama Orderu Wojennego Virtuti Militari (1922 i 1945), jako pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego awansowana w 1991 roku do stopnia generała brygady. Po prelekcji, w ramach toczącej się dyskusji poruszono m.in. sprawę obecnego stanu i opieki w przyszłości nad grobem Aleksandry Zagórskiej znajdującym się na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.


Wstecz