KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


11.07.2020

POZNAŃSKIE OBCHODY 76. ROCZNICY OPERACJI "OSTRA BRAMA"

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

Operacja "Ostra Brama" to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji "Burza", w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja "Ostra Brama" była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji "Ostra Brama" zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: "WILNO 7-13 VII 1944".

W sobotę 11 lipca 2020 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu, Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg Wielkopolska, Środowisko "Ostra Brama" zorganizowali w Poznaniu uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 76 laty akcji "Burza" i operacji "Ostra Brama". Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza św. odprawiona przez proboszcza ks. dr. Trojana Marchwiaka w kościele pw. św. Wojciecha, po której przybyli na uroczystość, a wśród nich przedstawiciele władz Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, spotkali się pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, aby wysłuchać kilku okolicznościowych przemówień, m.in. wiceprezes poznańskich Wilniuków Barbary Napieralskiej i wicewojewody Anety Niestrawskiej, krótkiej modlitwy ks. Trojana Marchwiaka oraz złożyć kwiaty i zapalić znicze, co jako pierwsza uczyniła przybyła z synem kpt. Halina Chmielewska ps. "Siena", sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Tradycyjnie był i czas na wspólne odśpiewanie w tym miejscu kilku pieśni partyzanckich.


Wstecz