KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


27.06.2020

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA NA TERENIE PANTEONU W BIEDRUSKU

Tekst i zdjęcia: Admin

Delegacja oficerów, członków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, której przewodniczył wiceprezes mjr Jacek Behrendt uczestniczyła w Biedrusku w uroczystości patriotycznej upamiętniającej powstańców wielkopolskich w sobotę 27 czerwca 2020 roku, w przede dniu 1. rocznicy odsłonięcia Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego i 101. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Wielkopolska znalazła się w granicach Odrodzonej Rzeczypospolitej, za sprawą właściciela Pałacu w Biedrusku, pomysłodawcy i głównego architekta powstania Panteonu dr. inż. Jana Kucharskiego oraz otrzymanego zaproszenia. Przybyłych gości i uczestników uroczystości zgromadzonych na terenie Panteonu powitał gospodarz tego miejsca dr inż. Jan Kucharski, a wśród zabierających głos należałoby wymienić prezesa Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Wawrzyńca Wierzejewskiego oraz prezesa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Gniazdo Rataje w Poznaniu ppor. Przemysława Sytka, członka także naszego stowarzyszenia. Po programie artystycznym zaprezentowanym przez uczniów szkoły podstawowej z miejscowego Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich nastąpiła ceremonia składania kwiatów, w której wzięła udział jako jedyna nagrodzona gromkimi brawami także nasza delegacja, w której składzie obecny był również członek honorowy stowarzyszenia gen. bryg. Jan Podhorski.

Warto zaznaczyć, że jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości według naszej wiedzy pozyskanej już po uroczystości, doszło do nieprzyjemnego dla naszego stowarzyszenia incydentu za sprawą pana Mariusza Sieberta reprezentującego Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kojarzony z panem Stanisławem Tomaszkiewiczem. Otóż ów nigdy nie służący w wojsku pan widząc, że na liście witanych stowarzyszeń oficerów rezerwy jest tylko nasze stowarzyszenie, wykorzystując podobieństwo w nazwie obu stowarzyszeń, co więcej wiedząc doskonale o istnieniu stowarzyszenia, w którego nazwie występuje przymiotnik "Wielkopolski" i obecności na uroczystości licznej delegacji naszego stowarzyszenia spowodował wykreślenie przez panią prowadzącą uroczystość wyrazu "Wielkopolski" tłumacząc, że na uroczystości jest tylko jeden ogólnopolski związek oficerów rezerwy i on wraz bratem jest jego przedstawicielem, tym samym skreślono ze scenariusza nasze stowarzyszenie. Na marginesie warto zaznaczyć, że bracia Siebertowie nigdy nie byli oficerami Wojska Polskiego, a opisane zdarzenie trafnie opisuje brak zrozumienia przez tych panów treści zapisanych w § 2 Statutu (Dewizą Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej jest: Bóg - Honor - Ojczyzna, a zawołaniem naszym - strzec godności oficera WP.). Posługując się ręką pani prowadzącej, nie tylko w naszej ocenie pan Siebert z premedytacją spowodował usunięcie ze scenariusza uroczystości naszego stowarzyszenia reprezentowanego w Biedrusku przez siedmiu oficerów Wojska Polskiego, w tym będących w mundurach wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta i członka honorowego gen. bryg. Jana Podhorskiego. Jako stowarzyszenie zrzeszające oficerów rezerwy, w tym także Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej odcinamy się od takich poczynań, uważając opisane wyżej działanie pana Mariusza Sieberta za wielce naganne.

Celem poinformowania gospodarza i organizatora uroczystości o opisanym wyżej incydencie w piątek 3 lipca doszło do spotkania prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta z panem dr. inż. Janem Kucharskim. Pan Kucharski ze zrozumieniem przyjął przekazane przez nas informacje, uznając za niezrozumiałe i nieuprawnione postępowanie znanego mu pana Mariusza Sieberta, ale którego on jako gospodarz uroczystości nie kojarzył dotąd ze stowarzyszeniem jakiegokolwiek związku oficerów. Stwierdził także, że nie ma wiedzy kto, jeśli w ogóle ktoś zaprosił Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na zorganizowaną przez niego uroczystość i nie znalazłszy się na liście zaproszonych i przybyłych gości, znalazł się na niej poza jego wiedzą dopiero kilka minut przed rozpoczęciem uroczystości za sprawą opisanych wyżej działań pana Mariusza Sieberta, reprezentującego ww. odrębne od naszego stowarzyszenie. Poprosił także o przekazanie słów przeprosin na ręce obecnego na uroczystości tak znamienitego gościa w osobie pana gen. bryg. Jana Podhorskiego, którego opisane zdarzenie również osobiście dotyczyło, gdyż był on oficjalnym członkiem delegacji Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przybyłym na tę uroczystość wraz i za sprawą mjr. Jacka Behrendta. Korzystając z okazji gospodarz spotkania oprowadził swoich gości po wystawie umieszczonej w tunelu dotyczącej historii Pałacu oraz omówił plany na najbliższą przyszłość związane z budową ośrodka rehabilitacji dla seniorów, czego żegnając się panu Kucharskiemu oficerowie z całego serca życzyli.

Wstecz