KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


12.05.2020

85. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ORAZ 76. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA WALK O MONTE CASSINOTekst, zdjęcia i audio: Admin                             


12 maja 1935 roku o godzinie 20:45 w Belwederze zmarł Naczelnik Państwa, Premier, Minister Spraw Wojskowych Marszałek Józef Piłsudski, obecnie także Patron naszego stowarzyszenia. Natomiast 12 maja 1970 roku zmarł w Londynie gen. Władysław Anders, którego żołnierze 12 maja 1944 roku rozpoczęli szturm, zdobywając 18 maja wzgórze Monte Cassino.

Pamiętając jak co roku o kolejnej, w tym roku 85. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego ujętej za sprawą między innymi naszego Związku w opracowanym w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego Kalendarium uroczystości państwowych oraz uroczystości kombatanckich związanych z wydarzenami historycznymi w 2020 roku we wtorek 12 maja przedstawiciele czterech stowarzyszeń: Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko ''Ostra Brama'', Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz Związku Sybiraków, Oddział w Poznaniu spotkali się wspólnie pod tablicą Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, aby złożyć kwiaty i zapalić ku czci Marszałka znicze. W tym samym dniu w Kościele Garnizonowym w Poznaniu odprawiono Mszę świętą, a zamówiona wspólnie przez nasze stowarzyszenie i Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu intencja za Marszałka, w 85. rocznicę śmierci i żołnierzy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech dowodzonych przez gen. Władysława Andersa, w 76. rocznicę rozpoczęcia szturmu o Monte Cassino została uzupełniona o pokój wieczny i radość nieba dla śp. kpt. Jacka Wacławskiego, sekretarza-skarbnika naszego stowarzyszenia, który odszedł na wieczną wartę 29 kwietnia bieżącego roku. Odczytane w kościele intencje można odsłuchać po kliknięciu przycisku odtwarzania w nagłówku niniejszej informacji. Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w uroczystościach rocznicowych reprezentowali: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt, kpt. Edwin Smykowski z małżonką oraz ppor. Przemysław Sytek.


Wstecz