KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


22.06.2020

VIII EDYCJA KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI" DEDYKOWANA
100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ ROZSTRZYGNIĘTA


Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Sławomir Brambor

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu oraz poznańskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, w nawiązaniu do podjętej przez parlamentarzystów uchwały sejmowej ustanawiającej rok 2020 m.in. Rokiem Bitwy Warszawskiej zorganizowali dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych całej Wielkopolski ósmą edycję Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski". Uzasadniając podjętą uchwałę, o tym decydującym starciu wojny polsko-bolszewickiej napisano: "Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego - generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią". Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski już w połowie grudnia 1918 roku w opublikowanym na łamach "New York Times" wywiadzie powiedział: "Sądzę, że niebezpieczeństwo bolszewizmu w Polsce jest groźne, o ile nie będziemy zdolni zbudować należytej zapory przeciw wpływom rosyjskim...". Konkurs patronatem honorowym objął Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, a patronatem honorowym i wsparciem finansowym Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska. W tegorocznej edycji Konkursu wzięła udział rekordowa liczba aż 83 dwuosobowych drużyn reprezentujących 52 wielkopolskie placówki oświatowe. Laureaci bądź finaliści Konkursu w grupie wiekowej uczniów szkół podstawowych nabyli prawo, na podstawie Załącznika do Zarządzenia Nr 110.1.12.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 roku do uzyskania dodatkowych punktów uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, co jest przez Organizatorów odczytywane jako przejaw uznania przez władze oświatowe województwa wielkopolskiego dla wysokiej rangi i poziomu merytorycznego Konkursu.

W związku z panującą pandemią koronawirusa i ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół do 26 czerwca 2020 roku, finał VIII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" z udziałem dziesięciu najwyżej sklasyfikowanych po etapie wojewódzkim 11 marca br. drużyn w każdej grupie wiekowej odbył się 22 czerwca 2020 roku i polegał na rozwiązaniu przez każdą z drużyn drogą online 25-zadaniowego testu z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, jego epoce i Bitwie Warszawskiej, odrębnego dla każdej grupy wiekowej. O ostatecznej kolejności uczestników finału (drużyn) w każdej grupie wiekowej zadecydowała ilość uzyskanych punktów, a w przypadku równej ilości punktów decydujący o ostatecznej klasyfikacji drużyny był krótszy czas pracy z testem. Na podstawie uzyskanych wyników Laureatami Konkursu w grupie uczniów szkół podstawowych zostali uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim Norbert Kaczmarek i Kacper Portasiak pod opieką Dariusza Pietraszka, Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie Kinga Jankowska i Agata Nawrocka pod opieką Wojciecha Talagi i Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu Aleksandra Gaca i Dominik Wojtysiak pod opieką Sławomira Brambora, natomiast w grupie uczniów szkół ponadpodstawowych uczniowie: VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu Marcel Szydłowski i Krzysztof Wróblewski pod opieką Małgorzaty Domina-Respondowicz, Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie Wiktoria Zysk i Zuzanna Żurawska pod opieką Danuty Durczak-Karlińskiej i Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu Rebeka Rodak i Mateusz Stermolewski pod opieką Magdaleny Cieślak. Fundatorami nagród, oprócz naszego stowarzyszenia było Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie reprezentowane przez Dyrektor Izabelę Matuszewską oraz Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. za sprawą Dyrektora Rejonu Sieci Poznań Leszka Gawareckiego, a zostaną one przekazane wszystkim laureatom i finalistom Konkursu przez Organizatorów osobiście lub wysłane pocztą jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Szczegółowe wyniki oraz więcej zdjęć ilustrujących nagrody i ich przekazanie do wybranych szkół dostępne są w zakładce Konkursy, pod datą 22 czerwca 2020 roku.


Wstecz