KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


7.01.2020

SPOTKANIE NOWOROCZNO-OPŁATKOWE POZNAŃSKICH WILNIUKÓW

Tekst i zdjęcia: Admin

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator poznańskiego Kaziuka oraz akcji charytatywnych na rzecz naszych rodaków zamieszkujących przede wszystkim Wilenszczyznę. Wspiera nas także w organizowanych z powodzeniem od wielu lat przez nasze stowarzyszenie wojewódzkich konkursach historycznych dla młodzieży poświęconych Józefowi Piłsudskiemu.

We wtorek 7 stycznia 2020 roku, na tegorocznym spotkaniu opłatkowym poznańskich Wilniuków obecny był w charakterze zaproszonego gościa wiceprezes naszego stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt. Spotkanie otworzyła gorąco witając wszystkich przybyłych wiceprezes Zarządu stowarzyszenia Anna Niedziela. Poszczególne punkty programu spotkania były przeplatane wspólnym śpiewaniem kolęd pod kierunkiem obecnych na sali Pań Profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wiceprezes Roman Waśko, tradycyjnie w stroju Świętego Mikołaja opowiedział zebranym o zrealizowanej po raz kolejny w okresie przedświątecznym wizycie na Wileńczyźnie z darami, którą to opowieść poprzedziło wręczenie przez wiceprezes Barbarę Napieralską i Krystynę Liminowicz dyplomów obecnym na spotkaniu darczyńcom i wspierającym tegoroczną akcję. Wręczono także medale XXX-lecia Towarzystwa. Uczestnicy spotkania złożyli sobie nawzajem życzenia połączone z tradycyjnym łamaniem się opłatkiem, po których przyszedł czas na przygotowany przez organizatorów spotkania słodki poczęstunek rodem z wigilijnego kresowego stołu, z kiślem żurawinowym na czele...


Wstecz