KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


14.09.2020

OSTATNIE POŻEGNANIE CZŁONKA ZARZĄDU NASZEGO ZWIĄZKU


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             

W środę 9 września 2020 roku po krótkiej chorobie, odszedł na Wieczną Wartę nasz Drogi Kolega, pełniący we władzach naszego stowarzyszenia funkcję członka Zarządu śp. mjr Jerzy Grabus. Był jednym z nielicznych dotąd żyjących uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku, wówczas studentem Politechniki Poznańskiej, który z bronią w ręku strzelał 28 czerwca 1956 roku do funkcjonariuszy UB na ul. Kochanowskiego w Poznaniu. Represjonowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, studia ukończył dopiero w 1967 roku na Politechnice Warszawskiej. Autor monografii "Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia" (wydawnictwo WiS, Poznań 2010). Przewodniczący Okręgu Wielkopolska Stowarzyszenia Polskiego Federacji Kombatantów Alianckich Europy. W strukturach Państwa Polskiego na Zachodzie do 1989 posiadał stopień podpułkownika PSZ na Zachodzie (Polska Organizacja Wojskowo-Niepodległościowa 1945-56, Centralny Rejestr Weteranów Walk o Niepodległość 1945-56), a w wolnej Polsce po transformacji 1989 roku swoją oficerską drogę rozpoczynał ponownie od stopnia podporucznika, drogę zwieńczoną w 2017 roku awansem do stopnia majora Wojska Polskiego. Po kolejnym rozłamie w Związku kierowanym z naruszeniem statutu przez grupę oficerów politycznych, jesienią 2016 roku zdecydował się kontynuować swoją przynależność do środowiska piłsudczyków tylko w naszym nowo powstałym stowarzyszeniu, będąc członkiem założycielem wybranym w skład Zarządu, stowarzyszeniu dziedziczącym tradycje Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich (Okręgu Poznańskiego) z lat 1921-1939, którego pierwsze zebranie odbyło się 21 października 1921 roku w Poznaniu i z chwilą swojego powstania kontynuującym jego działalność.

Uroczystości pogrzebowe śp. mjr. Jerzego Grabusa, którym przewodniczył ks. ppor. Albert Adamczyk z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, rozpoczęły się o godzinie 10:40 14 września 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym Nr 1 Miłostowo w Poznaniu, gdzie po krótkiej modlitwie w cmentarnej kaplicy Rodzina, Przyjaciele i Znajomi, w tym liczna delegacja naszego stowarzyszenia pod przewodnictwem wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta w uroczystym kondukcie odprowadzili Zmarłego do grobu, znajdującego się na pobliskiej Kwaterze Kombatantów Czerwca '56. Okolicznościowe przemówienia nad trumną żegnając Zmarłego wygłosili: ksiądz kapelan Pilskiego Bractwa Kurkowego "Tarcza", przedstawiciel stowarzyszenia kombatantów oraz w imieniu naszej oficerskiej wspólnoty wiceprezes stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt. Żołnierze poznańskiego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych stanowiący wojskową asystę honorową oddali salwę honorową, po czym przy dźwiękach werbla złożono kwiaty i zapalono znicze. Zmarłego Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo ograniczeń wynikających z zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19 żegnało wiele osób, w tym za sprawą Joanny Frankiewicz na świeżym grobie Majora spoczął także wieniec od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Uroczystości na cmentarzu zakończył trębacz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, który wykonał utwór "Cisza"...

Uroczystości pogrzebowe śp. mjr. Jerzego Grabusa zakończyła odprawiona w czwartek 17 września 2020 roku w Kościele Garnizonowym, przy ul. Szamarzewskiego 3 w Poznaniu Msza św. pogrzebowa, w której oprócz Rodziny i Znajomych Zmarłego uczestniczyli także przedstawiciele naszego stowarzyszenia, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem.


Wstecz