KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


17.09.2020

Z WIZYTĄ U CZŁONKA KLUBU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLATKÓW ZWIĄZKU

Tekst i zdjęcia: Admin

Przed południem w czwartek 17 września 2020 roku władze Związku w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta złożyły wizytę ppłk. Stefanowi Sobczykowi, będącego członkiem nieformalnego w naszym stowarzyszeniu Klubu Dziewięćdziesięciolatków. Stan zdrowia, jak widać na załączonych zdjęciach oraz wobec panującej w kraju sytuacji epidemicznej był, w odniesieniu do wieku gospodarza, po prostu wyśmienity. To samo można powiedzieć o jego poczuciu humoru. Podczas tego koleżeńskiego spotkania w zaciszu domowym był czas i na wspomnienia związane z zawodową służbą wojskową gospodarza, jak i na omówienie spraw związanych z bieżącą działalnością stowarzyszenia. Na zakończenie gospodarz spotkania obiecał, jeśli pozwoli mu stan jego zdrowia, przybyć do naszej siedziby na najbliższe planowane jeszcze w tym miesiącu spotkanie członków Oddziału w Poznaniu stowarzyszenia. Zatem do zobaczenia wkrótce Stefanie...


Wstecz