KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


30.06.2020

NASZE STOWARZYSZENIE PATRONUJE I WSPIERA OGÓLNOPOLSKIE
ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE "POZNAŃSKI CZERWIEC 1956"


Tekst i zdjęcia: Admin

"Poznański Czerwiec 1956" to Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie, zwane także "Zawodami Poznańskimi", które już po raz dziewiąty zorganizował Oddział Poznański Polskiego Związku Krótkofalowców jako imprezę towarzyszącą obchodom rocznicowym Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 w celu uczczenia za pośrednictwem fal eteru w kraju i poza jego granicami pamięci ofiar i uczestników wydarzeń sprzed laty. Tradycyjnie zawody odbywają się w sobotę poprzedzającą pamiętną datę 28 czerwca, zatem tegoroczna edycja zawodów odbyła się 27 czerwca. Zawody, które ze względu na swoją specyfikę doskonale wpisują się w ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa objęte były patronatem honorowym stowarzyszeń kombatanckich, w tym także Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes Związku płk Jacenty Góral ufundował puchar dla zwycięzcy grupy klasyfikacyjnej D (stacji nasłuchowych), którym okazał się Marian Urbańczyk SP9-1881 ze Świętochłowic. Natomiast bezpośredni uczestnik Czerwca'56 mjr Jerzy Grabus, widoczny na zdjęciu stanowiącym tło dyplomów, będący członkiem Zarządu naszego stowarzyszenia, ale także pełniącym funkcję Przewodniczącego Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Polskiego Federacja Kombatantów Alianckich Europy ufundował szklane trofeum dla jedynej stacji okolicznościowej posługującej się w zawodach znakiem wywoławczym SN1956PPC bezpośrednio nawiązującym do wydarzeń sprzed 64 laty, a używanym przez Szkolny Klub Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR działający przy Szkole Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Dyplom i puchar dla nasłuchowca zostanie wysłany pocztą, a dla klubu jeśli warunki pozwolą przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Więcej o samych zawodach i szczegółowych wynikach tegorocznej edycji można przeczytać w zakładce Konkursy, pod datą 27.06.2020.


Wstecz