KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


17.07.2020

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Po spowodowanym epidemią koronawirusa ograniczeniem działalności stowarzyszenia polegającym m.in. na braku comiesięcznych spotkań w naszej siedzibie, w trzeci piątek lipca przypadający w 17 dniu miesiąca odbyło się pierwsze od lutego br. spotkanie członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. Witając wszystkich przybyłych prezes płk Jacenty Góral wspomniał osobę sekretarza-skarbnika śp. kpt. Jacka Wacławskiego, którego na wieczną wartę odprowadziliśmy 8 maja oraz płk. Stanisława Tomaszkiewicza pochowanego w dniu naszego dzisiejszego spotkania, także na poznańskim Cmentarzu Komunalnym Nr 2 Junikowo. Minutą ciszy i odmówieniem "Zdrowaś Mario" i "Wieczny odpoczynek..." uczczono pamięć obu zmarłych oficerów. Prezes Oddziału w Poznaniu mjr Jacek Behrendt przedstawił krótki opis przedsięwzięć, w których jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy od ostatniego naszego spotkania, w tym omówił i podsumował tegoroczną rekordową pod względem ilości uczestniczących drużyn edycję VIII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" zorganizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, którego finał odbył się 22 czerwca. Prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral omówił planowane działania Związku na miesiące letnie, przypominając ponadto, że jesienią czeka nas jako stowarzyszenie Walne Zebranie Członków i wybór władz na kolejną trzyletnią kadencję, natomiast ppor. Janusz Furmaniuk przypomniał, że do niedzieli 26 lipca na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 można obejrzeć ciekawą wystawę "Kresowianie zasłużeni dla Poznania i Lwowa" przygotowaną przez Towarzystwo Miłosników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu.


Wstecz