KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


22.09.2020

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Po okresie wakacyjnym oraz utrudnieniach spowodowanym epidemią koronawirusa skutkującym ograniczeniem działalności stowarzyszenia polegającym m.in. na braku comiesięcznych spotkań w naszej siedzibie, we wtorek 22 września 2020 odbyło się spotkanie członków naszego stowarzyszenia. Witając wszystkich przybyłych prezes płk Jacenty Góral wspomniał zmarłego 29 kwienia br. sekretarza-skarbnika naszego stowarzyszenia kpt. Jacka Wacławskiego oraz członka Zarządu mjr. Jerzego Grabusa, którego w ubiegłym tygodniu 14 września wraz z Rodziną i Bliskimi, a także pragnącym uczcić pamięć o Zmarłym w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wicewojewodą Maciejem Bieńkiem pożegnaliśmy na poznańskiej nekropolii na Miłostowie. Minutą ciszy i odmówieniem "Zdrowaś Mario" i "Wieczny odpoczynek..." uczczono pamięć Kolegi Majora, który wierzymy podążył do domu Ojca na wieczną wartę. Prezes Oddziału w Poznaniu mjr Jacek Behrendt przedstawił krótki opis przedsięwzięć, w których jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy od naszego ostatniego lipcowego spotkania, w tym omówił zakończoną z ostatnim dniem sierpnia Akcję Dyplomową upamiętniającą 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, której nasze stowarzyszenie gorąco kibicowało, a prezes płk Jacenty Góral objął swoim patronatem honorowym. Ostateczne wyniki tego kolejnego zakończonego sukcesem przedsięwzięcia wpisującego się w tegoroczne obchody Roku Bitwy Warszawskiej z udziałem i przy wsparciu naszego stowarzyszenia będą znane na początku października. Natomiast prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral omówił planowane działania Związku na najbliższy czas, wspominając o korespondencji otrzymanej od płk. dypl. Krzysztofa Kuby, Komendanta CSWLąd w Poznaniu dotyczącej obchodów zbliżającego się Święta Centrum i ograniczeniami wynikającymi przy ich organizacji związanych z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym. Ponadto przypomniał, że jako stowarzyszenie czeka nas Walne Zebranie Członków, które powinno dokonać wyboru władz na kolejną trzyletnią kadencję oraz kilku zmian w Statucie Związku.


Wstecz