KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


21.10.2021

OBCHODY STULECIA ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY ZIEM ZACHODNICH


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             

W czwartek 21 października 2021 roku minęła dokładnie 100. rocznica utworzenia Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich, którego zgodnie z § 2 ust. 1 naszego Statutu jako stowarzyszenie rejestrowe o nazwie Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dziedziczymy tradycje i kontynuujemy obecnie jego działalność. O tym, co skłoniło przed stu laty grupę inicjatywną około trzydziestu oficerów rezerwy powołujących do życia Związek napisał w 1928 roku por. rez. Władysław Kostro: "Myśl ta, poparta chęcią dalszego służenia Ojczyźnie w życiu cywilnem, była w pierwszej linji powodem powstania Związku Oficerów Rezerwy na Ziemiach Zachodnich. Na dzień 21 października 1921 zwołane zostaje pierwsze zebranie." Natomiast zebranie konstytucyjne miało miejce 4 listopada 1921 roku. I dalej pisząc o porozumieniu i konsolidacji w 1922 roku poszczególnych środowisk oficerów rezerwy na terenie kraju ten sam autor napisał: "Na Zjeździe Oficerów Rezerwy dnia 8 i 9 września 1922 w Warszawie, w którym z ramienia Związku Ziem Zachodnich brał udział prezes mjr rez. Chłapowski (...) powołuje się do życia Zarząd Centralnego Związku Oficerów Rezerwy z siedzibą w Warszawie.". Warto przy tej informacji, co ważne opartej na powszechnie dostępnym dokumencie źródłowym podkreślić, że właśnie na owym Centralnym Związku Oficerów Rezerwy założonym rzekomo aby powiększyć skan zdjęcia, kliknij na jego miniaturę w październiku 1921 (patrz widoczny obok nagłówek druku pisma firmowego) tworzy błędnie i bezpodstawnie swoją historię całkowicie odrębny od naszego stowarzyszenia Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który zgodnie ze statutem przedłożonym w sądzie przy rejestracji tegoż stowarzyszenia i zawartym na jego wstępie datowanym na 30 stycznia 1991 roku "Postanowieniu o powołaniu Komitetu Założycielskiego" (patrz karta 57 akt rejestrowych dostępna poniżej) ma zapisane, że kontynuuje tradycje Związku Oficerów Rezerwy powstałego 28.09.1928 roku. aby powiększyć skan zdjęcia, kliknij na jego miniaturę Zatem stulecie powstania ten reaktywowany w 1991 roku Związek może obchodzić co najwyżej w 2028 roku. Co więcej, sądowe akta rejestrowe tegoż stowarzyszenia zawierają w naszej ocenie bezprawnie skorygowaną treść pierwotnego "Postanowienia...", dokonaną i dołączoną do akt sądowych dopiero w 2001 roku, z pozostawionym nadal 30 stycznia 1991 roku jako datą wytworzenia dokumentu (karta 213 akt) i powielonym już bez tej daty w statucie stowarzyszenia aktualizowanym w 2016 roku, w którym to dokumencie m.in. pojawił rok 1921 i nieznany jeszcze w 1991 roku z imienia i nazwiska patron Związku obrany przecież dopiero w 1995 roku, co jest tożsame z podejrzeniem o zamierzone fałszowanie dokumentacji przez przedstawicieli tegoż stowarzyszenia, tj. o przedawnione już jedno z przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów ujętych w Kodeksie Karnym. Co więcej, takie działania nie przeszkadzają zaznajomionym z tymi faktami w styczniu 2020 roku przedstawicielom ustawowego organu nadzorującego działalność tego stowarzyszenia jakim jest Prezydent Poznania, jak i samorządowi województwa wielkopolskiego, który z posiadanych przez nas informacji bardzo wysoko oceniał jego działalność i ją wspierał, m.in. przy organizacji wobec przytoczonych wyżej faktów bezpodstawnych w naszej ocenie obchodów 90. i 95. rocznicy powstania tegoż stowarzyszenia, zorganizowanych odpowiednio w 2011 i w 2016 roku. A o zaplanowanych przez to stowarzyszenie na 28 września br. obchodach 100. rocznicy powstania Związku połączonych z odsłonięciem przy tej okazji pomnika Józefa Piłsudskiego w Poznaniu nikt nie słyszał. Przypomnijmy, że z dniem 31 sierpnia 2019 roku zostało rozwiązane dotychczasowe Porozumienie o Współpracy między Ministrem Obrony Narodowej a tymże Związkiem, a zapewne niebawem, być może z końcem bieżącego roku zostanie wypowiedziana władzom owego stowarzyszenia umowa użyczenia nieruchomości na terenie koszar 14 WOG w Poznaniu. No cóż, jakie stowarzyszenie, takie i formy oraz wyniki działalności, w większości prowadzonej przez osoby nie posiadające stopnia oficerskiego, a nawet nigdy nie służące w wojsku, bądź przez byłych oficerów politycznych, także w naszej ocenie działalności szkodzącej obecnemu wizerunkowi Wojska Polskiego, chociażby poprzez nieuprawnione ustanowienie i listę nagrodzonych osób Medalem za Wzorową Służbę na Rzecz Wojska Polskiego.

Pamiętając o tym wydarzeniu przed stu laty, 21 października 2021 roku w Kościele Garnizonowym Proboszcz Garnizonu Poznań ks. ppłk kan. Paweł Piontek za sprawą naszego stowarzyszenia odprawił Mszę św. w intencji o dar życia wiecznego dla oficerów, członków Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich okresu II RP i o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy kultywują te tradycje, na której władze naszego stowarzyszenia dziedziczącego owe tradycje i kontynuującego obecnie jego działalność reprezentował wiceprezes mjr Jacek Behrendt. Warto jeszcze dodać, że również za sprawą władz naszego Związku w opracowanym w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego Kalendarium innych ważnych wydarzeń i uroczystości w 2021 roku 100. rocznica powstania Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich została ujęta jako jedno z wydarzeń wraz z podaniem informacji o sprawowanej w Kościele Garnizonowym 21 października Mszy Świętej.


Wstecz