KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


31.08.2021

POZNAŃSKIE OBCHODY DNIA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Tekst i zdjęcia: Admin

Dzień Solidarności i Wolności to polskie święto państwowe ustanowione przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku, obchodzone każdego roku począwszy od 2005 w dniu 31 sierpnia, w rocznicę podpisania w 1980 roku Porozumień Sierpniowych. Ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości w 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

We wtorek, 31 sierpnia 2021 roku oficerowie reprezentujący Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, wzięli udział w obchodach Dnia Solidarności i Wolności, zapoczątkowanych Mszą św. w kościele oo. Dominikanów, po której uczestnicy poznańskich uroczystości 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zebrali się na Placu Mickiewicza, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Jarosław Lange, po którym to przemówieniu liczne delegacje, w tym naszego stowarzyszenia złożyły pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Wstecz