KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


4.05.2021

WICEPREZES LAUREATEM KRÓTKOFALARSKICH AKCJI DYPLOMOWYCH

Tekst i skan: Admin

W tym roku przypada jubileusz 50-lecia 3. Flotylli Okrętów, który dokładnie miał miejsce 11 marca. 3. Flotylla to największy związek taktyczny Marynarki Wojennej, łączący wykonywanie zadań o charakterze narodowym z misjami zagranicznymi. Stanowi podstawę sił uderzeniowych Marynarki Wojennej. Jednostki 3. Flotylli Okrętów biorą udział nie tylko w ćwiczeniach, ale i w faktycznych operacjach bojowych. W związku z tegorocznymi obchodami rocznicowymi Koło Krótkofalowców "Błyskawica" SP2PMW jest organizatorem krótkofalarskiej akcji dyplomowej, której jednym z laureatów uhonorowanym prezentowanym poniżej okolicznościowym dyplomem został wiceprezes naszego stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt, posiadacz pozwolenia kategorii 1 w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej posługujący się w korespondencji radiowej znakiem wywoławczym SP3JB. Przy okazji tych obchodów rocznicowych warto zaznaczyć, że przed laty w składzie 11 Dywizjonu Ścigaczy Okrętów Podwodnych stacjonującym na Helu służbę na Bałtyku pełnił wiceprezes Oddziału w Poznaniu naszego stowarzyszenia kmdr ppor. Leszek Nowak, którego jedna z córek idąc śladami ojca studiuje w Akademii Marynarki Wojennej.

230 lat temu, 27 kwietnia 1791 roku urodził się Samuel Morse uznawany za współtwórcę opracowanego wspólnie z Alfredem Vailem układu kodów opartym na systemie kropek i kresek (brak sygnału, krótki sygnał i długi sygnał) zwanym alfabetem Morse'a, którego znaki łatwo mogły być przekazywane na odległość za pomocą telegrafu. On także jako pierwszy opatentował w 1837 roku elektryczny telegraf zapewniający przesyłanie wiadomości tekstowych pomiędzy telegrafami połączonymi tylko jedną parą przewodów, stając się jednym z prekursorów telegrafii. Z okazji 230. rocznicy urodzin Samuela Morse'a Węgierskie Stowarzyszenie Radioamatorów (MRASZ) zorganizowało na falach eteru akcję dyplomową, której jednym z laureatów po spełnieniu warunków regulaminu został także nasz wiceprezes otrzymując stosowny dyplom. Warto dodać, że mjr Jacek Behrendt jest także prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców, które to stowarzyszenie ze względu na potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa 15 lipca 2019 roku zawarło z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej porozumienie o wzajemnej współpracy.

Wstecz