KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


23.10.2021

OBCHODY 65. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WĘGIERSKIEGO 1956

Tekst i zdjęcia: Admin

Powstanie Węgierskie określane na Węgrzech mianem rewolucji nierozerwalnie łączone jest ze zrywem poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku. Węgierscy studenci wzorem polskich poprzedników wyszli na ulice Budapesztu, by pod pomnikiem Józefa Bema przedstawić swoje żądania i przeciwstawić się komunistom. Było to 23 października i przerodziło się w zbrojne wystąpienie narodu węgierskiego przeciwko władzy krwawo stłumione dzięki zbrojnej interwencji Sowietów. Po stronie węgierskiej zginęło 2652 osoby, ponad 20 tys. zostało aresztowanych i internowanych, a ponad 200 tys. w obawie przed prześladowaniami zmuszonych było emigrować. Pośród aresztowanych wielu skazano na śmierć, a około 230 stracono, w tym Petera Mansfelda.

W ramach poznańskich obchodów 65. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego władze samorządowe Poznania zorganizowały w sobotę 23 października pod tablicami upamiętniającymi Petera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego na poznańskich Jeżycach uroczysty apel z udziałem kombatantów, władz samorządowych, mieszkańców i młodzieży szkolnej, w którym Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentował wiceprezes mjr Jacek Behrendt. Okolicznościowe przemówienia wygłosili reprezentujący JE Ambasador Węgier w Warszawie radca ambasady i jednocześnie dyrektor Insytutu Liszta w Warszawie dr hab. Gábor Lagzi oraz zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Przybyłe delegacje złożyły pod tablicami młodych bohaterów wieńce i kwiaty oraz zapaliły znicze. Nasz wiceprezes wystąpił w podwójnej roli, także jako opiekun działających pod szyldem Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR uczniów Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu, który to klub już po raz szósty zorganizował polsko-węgierską akcję AWARD 1956 upamiętniającą ofiary i uczestników pamiętnych wydarzeń 1956 roku, a której to akcji jako stowarzyszenie patronujemy i ją wspieramy. Warto dodać, że pomysłodawcą wszystkich dotychczasowych edycji tej akcji jest nasz wiceprezes, na co dzień będący od wielu lat także prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców, który będąc w ambasadzie Węgier w Warszawie przed czterema laty miał już okazję spotkać się m.in. z Panem Lagzi, o czym nie omieszkał wspomnieć podczas krótkiej rozmowy z panem dyrektorem w to sobotnie przedpołudnie.


Wstecz