KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


27.09.2021

82. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Tekst: Admin

Zdjęcia: Waldemar Wylęgalski

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest od 1998 roku na mocy podjętej przez aklamację Uchwały Sejmu RP świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. 27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski - konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obydwu okupantom. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. 4 grudnia 1939 roku gen. Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku przekształcił w Armię Krajową liczącą pod koniec 1942 roku blisko 200 tys. żołnierzy, będącą tym samym największą armią podziemną w okupowanej Europie.

W Poznaniu obchody poświęcone 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zaingurowała 27 września Msza Święta Akowska odprawiona w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, której przewodniczył ks. bp. Szymon Stułkowski. Główna część obchodów rocznicowych odbyła się tuż po nabożeństwie przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał gospodarz uroczystości Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Krótką modlitwę za poległych i pomordowanych odprawił ks. kan. Leonard Poloch, a kpt. Anna Lange odczytała Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Oprawę artystyczną uroczystości zakończyła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych grając Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. W obchodach uczestniczył członek honorowy Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gen bryg. Jan Podhorski.


Wstecz