KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


27.06.2021

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA NA TERENIE PANTEONU W BIEDRUSKU

Tekst i zdjęcia: Admin

Delegacja pięciu oficerów, członków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, której przewodniczył prezes płk Jacenty Góral uczestniczyła w niedzielę 27 czerwca 2021 roku, tj. w przede dniu 2. rocznicy odsłonięcia Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego i 102. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego w uroczystości patriotycznej w Biedrusku upamiętniającej powstańców wielkopolskich. Uroczystość rozpoczęła Msza św. sprawowana w użyczonej przez wojsko tymczasowej kaplicy, której przewodniczył ks. Krystian Sammler. Następnie uroczystości były kontynuowane już na terenie Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego, a rozpoczął je witając przybyłych gości i wszystkie delegacje, w tym naszego stowarzyszenia gospodarz tego miejsca, pomysłodawca i główny architekt powstania Panteonu w jednej osobie dr. inż. Jan Kucharski. Następnie wśród zabierających głos można by wymienić m.in. prezesa Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Wawrzyńca Wierzejewskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Gniazdo Rataje w Poznaniu ppor. Przemysława Sytka, członka także naszego stowarzyszenia, prof. Stanisława Mikołajczaka czy Ewę Kuleczkę-Drzewiecką. Po przemówieniach przybyłe delegacje złożyły u stóp Panteonu wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Przed programem artystycznym uczestniczący w uroczystości pododdział honorowy wystawiony przez Batalion Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych został odprowadzony do miejsca zakwaterowania. Po różnorodnym programie artystycznym nagrodzonym gromkimi brawami gospodarz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek.

Wstecz