KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


13.10.2021

III MARSZ PAMIĘCI W LASACH PALĘDZKO-ZAKRZEWSKICH

Video: YouTube (Telewizja Leszno)
Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             

Teren lasu w okolicach Dąbrówki, Palędzia i Zakrzewa jest jedną wielką mogiłą. Mniej może obecną w świadomości Polaków niż Katyń czy Palmiry, ale nie mniej ważną, o której warto pamiętać. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zabili tu do kilkunastu tysięcy Polaków. W większości byli to więźniowie poznańskiego Fortu VII, Domu Żołnierza czy obozu w Żabikowie. W ramach akcji Intelligenzaktion Posen będącej pierwszym krokiem do germanizacji po klęsce wrześniowej, wymierzoną w polską elitę intelektualną mieszkającą w regionie poznańskim z zamiarem całkowitej jej eliminacji rozstrzeliwano tutaj: księży, zakonnice, oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, urzędników państwowych, nauczycieli, wykładowców i studentów Uniwersytetu Poznańskiego, ziemian, działaczy politycznych i społecznych oraz byłych powstańców wielkopolskich. Pierwszego mordu dokonano 13 października 1939 roku na grupie sióstr zakonnych. W okresie 1939-1940 rozstrzeliwania odbywały się przeciętnie 2-3 razy w tygodniu. Również w okresie późniejszym, np. zimą 1942/1943, miały miejsce egzekucje na tym terenie. Gdy zmieniła się sytuacja na froncie wschodnim i wiadomym stało się, że hitlerowskie Niemcy nie wygrają wojny okupant rozpoczął zacieranie śladów tego ludobójstwa. Rozkopywano doły, a wydobyte zwłoki palono na stosach i w przewoźnych krematoriach. Popioły ponownie zakopywano lub rozrzucano po okolicy. Zakazy wstępu utrudniały oznaczanie miejsc zbrodni, a ślady zatarł czas. Do tej pory nie udało się ustalić i wydobyć z niemieckich archiwów listy ofiar. W 75. rocznicę pierwszych mordów, z inicjatywy ówczesnej Wójt Gminy Dopiewo Zofii Dobrowolskiej na terenie lasów palędzko-zakrzewskich powstał oznaczony kolorem żółtym pieszy Szlak Pamięci łączący miejsca pamięci: Pomnik Studentów, Kwaterę Siedmiu Grobów, Mogiły Duchownych oraz Mogiłę Miejsce Zapomniane.

"13 X 2021 - Katyń Zachodu w Lasach Palędzko-Zakrzewskich" to zorganizowana już po raz trzeci z inicjatywy prezes Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca "Sami Swoi" Zofii Dobrowolskiej, dokładnie w 82. rocznicę pierwszych mordów w Lasach Palędzkich uroczystość patriotyczno-religijna. Tegoroczny III Marsz Pamięci, po odprawieniu przez ojca Wojciecha Grzymisławskiego SVD krótkiej modlitwy wyruszył spod Kwatery Duchownych w Zakrzewie do Kwatery Siedmiu Grobów, gdzie odbyła się główna część zaplanowanej przez organizatorów uroczystości. Rozpoczęło je odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, po czym okoliczności zbrodni dokonanej przed laty w tym miejscu przez Niemców przybliżył zebranym Tomasz Cieślak z poznańskiego Oddziału IPN. Koordynator Marszu Zofia Dobrowolska odczytała pismo o objęciu tego wydarzenia Patronatem Narodowym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska odczytała list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników uroczystości. Głos zabrał także Dyrektor IPN Oddział w Poznaniu Rafał Reczek oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł, którego fragment wystąpienia przerywany licznymi brawami można odsłuchać powyżej. Jako ostatnia przed występem Chóru Bel Canto głos zabrała Kinga Przyborowska wspominając swojego pradziadka Józefa Konewkę aresztowanego przez Gestapo 28 grudnia 1939 roku, a następnie 11 stycznia 1940 roku zastrzelonego przez Niemców w lasach Palędzkich i pochowanego w tutejszej zbiorowej mogile. Kolejnym punktem uroczystości była uroczysta Msza św. koncelebrowana przez czterech duchownych z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, po której zakończeniu nastąpiła ceremonia składania kwiatów i zapalenia zniczy. Jako pierwsza wieniec od Prezesa Rady Ministrów złożyła wicewojewoda, a jako ostatni reprezentujący nasze stowarzyszenie wiceprezes mjr Jacek Behrendt. Wartę na posterunkach honorowych pełnili żołnierze 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, a pododdział honorowy ze sztandarem stanowili żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu. Jako zabezpieczenie uroczystości byli także obecni żołnierze 12 WBOT. Ubolewamy, że ujęty w scenariuszu Apel Pamięci nie odbył się, a pośród członków naszego stowarzyszenia obecnych na uroczystości wymienić należy jeszcze ppłk. Bogusława Drzewieckiego i ppor. Przemysława Sytka. Zwieńczeniem uroczystości w lasach Palędzko-Zakrzewskich była serwowana kawa, herbata i słodki poczęstunek, a także tradycyjna grochówka wojskowa.

Poniżej 47-minutowy materiał z tegorocznego III Marszu Pamięci w Lasach Palędzko-Zakrzewskich zrealizowany przez ekipę Telewizji Leszno, dostępny także na YouTube (patrz link w nagłówku informacji).


Wstecz