KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU






12.05.2021

86. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ORAZ 77. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA WALK O MONTE CASSINO



Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             


12 maja 1935 roku o godzinie 20:45 w Belwederze zmarł Naczelnik Państwa, Premier, Minister Spraw Wojskowych Marszałek Józef Piłsudski, obecnie także Patron naszego stowarzyszenia. Natomiast 12 maja 1970 roku zmarł w Londynie gen. Władysław Anders, którego żołnierze 12 maja 1944 roku rozpoczęli szturm, zdobywając 18 maja wzgórze Monte Cassino.

W ramach obchodów 86. rocznicy śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego połączonych z obchodami 77. rocznicy rozpoczęcia walk o wzgórze Monte Cassino przez żołnierzy gen. Władysława Andersa, tj. wydarzeń ujętych za sprawą m.in. naszego stowarzyszenia w "Kalendarium innych ważnych zgłoszonych uroczystości i wydarzeń w 2021 roku" opracowanym przez Gabinet Wojewody Wielkopolskiego w środę 12 maja w poznańskim Kościele Garnizonowym została odprawiona koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył Kapelan Garnizonu Poznań ks. ppłk kan. Paweł Piontek, o czym informuje możliwy do odsłuchania powyżej materiał dźwiękowy. W tegorocznych poznańskich obchodach obu ww. wydarzeń wzięły udział niestety tylko delegacja naszego stowarzyszenia na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem oraz delagacja Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu na czele z członkiem Zarządu Krystyną Liminowicz i skarbnikiem Małgorzatą Jagielską, co ilustrują poniższe zdjęcia.


Wstecz