KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


21.11.2021

DOM POLONII GOŚCIŁ UCZESTNIKÓW SALONU LWOWSKIEGO


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             

W niedzielę, 21 listopada poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizował w sali Domu Polonii Stowarzyszenia Wspólnota Polska kolejną odsłonę Salonu Lwowskiego, tym razem Niepodległościowego, przypadającą dokładnie w ostatni dzień kolejnej rocznicy zwycięskich walk o Lwów w 1918 roku, o czym wspomniała na wstępie prezes Katarzyna Kwinecka. Po zaśpiewaniu przez przybyłych Mazurka Dąbrowskiego, wśród których byli i członkowie Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowani przez wiceprezesa stowarzyszenia mjr. Jacka Behrendta oraz por. Józefa Wysoczańskiego, wszyscy wznieśli miodem pitnym toast za Ojczyznę zakończony po trzykroć wypowiedzianym okrzykiem "Sława". Następnie przybyły z Wrocławia prezes i instruktor Stowarzyszenia Signum Polonicum Leonard Marynowski zaprezentował ciekawą prelekcję nt. staropolskiej sztuki walki prowadzonej na przestrzeni XVI i XVII wieku, zarówno pieszo, ale przede wszystkim konno, przy użyciu szabli, kopii czy też lancy. Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i legionowych, którego to fragmenty zakończone wykonaną na stojąco "Pierwszą Brygadą" można odsłuchać powyżej.


Wstecz