KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


15.06.2021

INFORMACJA O ŚMIERCI CZŁONKA KLUBU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLATKÓW

Tekst: Admin

Dotarła do nas smutna informacja, że w dniu dzisiejszym 15 czerwca 2021 roku o godz. 05:26 po krótkiej chorobie odszedł na wieczną wartę hospitalizowany w hospicjum PALIUM Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oficer Wojska Polskiego, członek Klubu Dziewięćdziesięciolatków naszego stowarzyszenia, nasz Drogi Kolega ppłk Stefan Sobczyk. Służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1949 roku wstępując jako ochotnik do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 we Wrocławiu, którą ukończył we wrześniu 1951 roku. Tuż po promocji, jako podporucznik Wojska Polskiego został skierowany na roczny kurs chemiczny do Rembertowa, po którego ukończeniu rozpoczął długoletnią służbę jako szef zabezpieczenia chemicznego, kolejno: w 10. batalionie obsługi lotnisk w Zegrzu Pomorskim - do 1954 roku, w 41. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku - do 1955 roku, w dowództwie 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie - do 1971 roku (od maja 1967 roku nastąpiła zmiana jej nazwy na 3. Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego), a od września 1971 roku pełnił służbę jako wykładowca szkolenia chemicznego w Studium Wojskowym Akademii Medycznej w Poznaniu. Awansowany do stopnia podpułkownika w październiku 1968 roku. Do rezerwy przeszedł po 35 latach służby w lutym 1984 roku. Do Związku wstąpił w październiku 2005 roku, a po kolejnym rozłamie w Związku kierowanym z naruszeniem statutu przez grupę byłych oficerów politycznych, od 2017 roku zdecydował się kontynuować swoją przynależność do środowiska piłsudczyków tylko w naszym odrębnym stowarzyszeniu, uzyskując jesienią 2018 roku miano i godność członka Klubu Dziewięćdziesięciolatków. Odznaczony wieloma orderami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotym Krzyżem Zasługi. Requiescant in pace.

Uroczystości pogrzebowe śp. Pułkownika Stefana Sobczyka rozpocznie w czwartek 24 czerwca o godz. 10:00 Msza św. pogrzebowa w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej w Poznaniu, po której będą one kontynuowane o godz. 11:50 w kaplicy na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu. W imieniu Rodziny Zmarłego i władz naszego stowarzyszenia zapraszamy także do uczestnictwa w mszach świętych, które zostaną odprawione w Kościele Granizonowym przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu o dar nieba dla śp. Stefana Sobczyka, odpowiednio: 8 sierpnia godz. 11:00 - intencja od córki Anny i syna Janusza z dziećmi, 11 sierpnia godz. 18:00 - intencja od kpt. Edwina Smykowskiego z małżonką i 17 sierpnia godz. 18:00 - intencja od kolegów oficerów z Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wstecz