KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


30.11.2021

DZIESIĄTA EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
"MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"


Tekst: Admin

W zakładce Konkursy dostępny jest Regulamin jubileuszowej dziesiątej już edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" będącego jedną z wielu form działalności określonej w statucie naszego stowarzyszenia (§ 7 ust. 1) mającą na celu poprzez działalność edukacyjno-wychowawczą promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całej Wielkopolski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu, w których wzięło udział przeszło tysiąc uczniów z ponad setki wielkopolskich szkół jest z inicjatywy Oddziału w Poznaniu Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, natomiast już po raz piąty współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Finał przyszłorocznej edycji Konkursu organizatorzy zaplanowali w przede dniu imienin Marszałka 17 marca, a termin nadsyłania zgłoszeń przez opiekunów drużyn upływa z dniem 1 marca 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Wstecz