KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


11.03.2021

ZNAMY FINALISTÓW KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"

Tekst: Admin

Dziewiąta edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" promującego wśród młodego pokolenia, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 i § 7 ust. 2 naszego Statutu, sylwetkę i dokonania patrona stowarzyszenia, którym jest Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, to od pierwszej edycji ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i średnich całej Wielkopolski impreza oświatowa, objęta patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich edycji Konkursu są z inicjatywy mjr. Jacka Behrendta, prezesa Oddziału w Poznaniu członkowie naszego stowarzyszenia, natomiast już po raz czwarty współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.

Pierwszy, zakończony 4 marca br. etap szkolny Konkursu był przedsięwzięciem organizowanym przez zainteresowanych nauczycieli wielkopolskich szkół celem wyłonienia dwuosobowych drużyn reprezentujących ich szkołę w kolejnym, etapie wojewódzkim Konkursu. Do Organizatorów wpłynęły zgłoszenia od 65 drużyn reprezentujących 51 szkół z całego województwa wielkopolskiego. W czwartek 11 marca br. miał miejsce, z udziałem wszystkich zgłoszonych drużyn etap wojewódzki Konkursu, polegający na rozwiązaniu w oparciu o udostępnione przez Organizatorów w Internecie testy z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego epoce autorstwa mjr. Jacka Behrendta. Na podstawie udzielonych przez Uczestników Konkursu odpowiedzi Organizatorzy w zgodzie z Regulaminem Konkursu wyłonili na poziomie szkół podstawowych 11 najlepszych drużyn i 10 najlepszych drużyn reprezentujących szkoły ponadpodstawowe. Średni wynik uzyskany przez uczniów szkół podstawowych to 57,0 procent poprawnych odpowiedzi, a średni czas pracy drużyn z testem to 12 minut 50 sekund. Aby awansować do finału w tej grupie klasyfikacyjnej należało uzyskać minimum 15 punktów (75 procent poprawnych odpowiedzi). Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych uzyskali średni wynik odpowiednio 53,9 procent oraz 13 minut 54 sekundy i aby awansować do finału w tej grupie klasyfikacyjnej należało zdobyć minimum 11 punktów (55 procent poprawnych odpowiedzi) oraz dodatkowo zrobić to szybciej niż inne drużyny z tym samym dorobkiem punktowym. Szczegółowe zestawienie wyników uzyskanych w etapie wojewódzkim Konkursu prezentowane są w zakładce Konkursy, gdzie drużyny i szkoły, które uzyskały kwalifikację do finału oznaczone są czcionką koloru czerwonego. Tam też będą publikowane wszelkie informacje dotyczące zasad dostosowanych do obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przeprowadzenia zaplanowanego na 23 marca 2021 roku finału Konkursu. Zainteresowanym drużynom, które zakończyły swój udział w Konkursie na etapie wojewódzkim, na wniosek skierowany do Organizatorów zostanie przesłany dyplom formatu A4 w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku.

Wstecz