KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


4.10.2021

XXIV DNI LWOWA I KRESÓW - DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Za sprawą Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, organizatora tegorocznych obchodzonych w Poznaniu już po raz dwudziesty czwarty Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 4 października 2021 roku był Dniem Jedności Kresowian, na który przybyli także goście ze Lwowa w osobach: wicepezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Teresy Dutkiewicz, poetki Stanisławy Nowosad, Haliny Makowskiej i Serhija Kamyka. W obchodach wzięli udział przedstawiciele wielu stowarzyszeń i organizacji kresowych, wśród których nie zabrakło kilku oficerów Wojska Polskiego, członków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na czele z wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem, a rozpoczęła je w kościele pw. św. Małgorzaty odprawiona przez ks. prał. Jana Stanisławskiego Msza Święta. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do przykatedralnej sali "Laboratorium Wiary", gdzie obchody Dnia Jedności Kresowian były kontynuowane. Prezes Towarzystwa Katarzyna Kwinecka podziękowała zebranym za przybycie, szczególnie ciepło witając już teraz oficjalnie przybyłych ze Lwowa ww. gości. Po odczytaniu przygotowanej laudacji Teresa Dutkiewicz została uhonorowana nagrodą "Semper Fidelis" pzyznawaną corocznie przez Zarząd Towarzystwa. Do gratulacji dla tegorocznej laureatki tej nagrody przyłączyła się Teresa Masłowska, pełnomocnik wojewody Michała Zielińskiego odczytując pismo wojewody adresowane do organizatora obchodów. Były przemówienia i informacje przekazane przez przedstawicieli kilku stowarzyszeń dotyczące bieżącej działalności, były naturalnie i piosenki kresowe oraz możliwość zakupu tomiku wierszy z dedykacją autorki, obecnej na sali poetki ze Lwowa. Niestety, na sali padły z ust Tomasza Łuczewskiego słowa, pod którymi wielu, w tym także pośród samych uczestników tego spokania nie potrafiłoby się podpisać. Ów prelegent, jak sam o sobie powiedział: Kresowiak z Kresów Zachodnich, Wielkopolanin od kilku pokoleń i znawca tematyki dotyczącej Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 rzekł m.in., że on i Wielkopolska nie ma za co dziękować Józefowi Piłsudskiemu, który dodatkowo w kontekście Kresów Wschodnich oszukał Ukraińców, a i wielu Polaków skazał na to, że dane im było znaleźć się poza granicami Rzeczypospolitej.


Wstecz