KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


18.10.2021

START AKCJI DYPLOMOWEJ "AWARD 1956" UPAMIĘTNIAJĄCEJ OFIARY
I UCZESTNIKÓW POWSTANIA WĘGIERSKIEGO 1956 ROKUTekst, skan i audio: Admin                                

Powstanie Węgierskie 1956 określane na Węgrzech mianem rewolucji nierozerwalnie łączone jest ze zrywem poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku. Węgierscy studenci wzorem polskich poprzedników wyszli na ulice Budapesztu, by pod pomnikiem Józefa Bema przedstawić swoje żądania i przeciwstawić się komunistom. Było to 23 października 1956 i przerodziło się w zbrojne wystąpienie narodu węgierskiego przeciwko władzy krwawo stłumione dzięki zbrojnej interwencji Sowietów. Po stronie węgierskiej zginęło 2652 osoby, ponad 20 tys. zostało aresztowanych i internowanych, a ponad 200 tys. w obawie przed prześladowaniami zmuszonych było emigrować. Pośród aresztowanych wielu w pokazowych procesach skazano na śmierć, a około 230 stracono. W poniedziałek 18 października 2021 z okazji zbliżającej się 65. rocznicy wybuchu powstania na Węgrzech na falach eteru udostępnionych radioamatorom całego świata, za sprawą Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR działającego przy poznańskiej Szkole Podstawowej nr 18 pod opieką wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta SP3JB wystartowała zorganizowana we współpracy z krótkofalowcami węgierskimi aglomeracji budapesztańskiej (BRASZ) kolejna edycja akcji dyplomowej "AWARD 1956", którą jako stowarzyszenie wsparliśmy a prezes płk dypl. Jacenty Góral objął patronatem honorowym. Regulamin akcji dostępny jest m.in. w zakładce klubu SP3PGR prezentowanej w bazie radioamatorów całego świata (tutaj ), a klubowa stacja radiowa będzie do 10 listopada pracować w ramach tej akcji zarówno pod podstawowym znakiem wywoławczym klubu SP3PGR, jak i pod otrzymanymi mocą przyznanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dodatkowych pozwoleń radiowych znakami okolicznościowymi SN65PW i HF1956PW. Wszystkie nawiązane łączności ze stacją klubową zostaną potwierdzone prezentowaną wyżej kartą QSL formatu 14 x 9 cm, a laureaci akcji zostaną nagrodzeni okolicznościowym Dyplomem Laureata (po kliknięciu miniatury skan dyplomu zostanie powiększony). Także powyżej, w nagłówku informacji po kliknięciu w przycisk odtwarzanie dostępny jest nasłuch pracy ucznia klasy ósmej Antoniego będącego operatorem stacji okolicznościowej SN65PW, potwierdzający przeprowadzenie w ramach akcji dwustronnych łączności ze stacjami z Chojnic (SP2GUC, SP2KFQ i SP2YKS) oraz z używającą znaku wywoławczego HA5OW stacją węgierską pracującą z przedmieść Budapesztu.

Zdjęcie prezentowane na dyplomie zostało wykonane w 1956 roku przez duńskiego fotoreportera Vagna Hansena i przedstawia bohaterów rewolucji, z będącą na pierwszym planie Eriką Kornélią Szeles, wówczas 15-letnią dziewczyną z Budapesztu, nazywaną przez wielu węgierską "Inką". Chociaż jej inne zdjęcie z pistoletem maszynowym w dłoniach obiegło w 1956 roku cały świat, ukazując się na okładkach wielu gazet, to tożsamość i historia heroizmu tej młodej dziewczyny przez wiele lat pozostawała nieznana. Węgrzy musieli czekać aż 50 lat, by dowiedzieć się, kim jest bohaterka, która nie wahała się stanąć w obronie swojej ojczyzny i która, podobnie jak wielu jej rodaków, gotowa była poświęcić życie w imię obrony suwerenności swojego kraju. Jej tożsamość została ustalona dopiero w 2008 roku. Na początku brała udział z bronią w ręku w licznych walkach z żołnierzami radzieckimi by ostatecznie zginąć od ich kul jako nieuzbrojona sanitariuszka Czerwonego Krzyża. W wieku 15 lat oddała swoje życie za ojczyznę, wciąż mając nadzieję na to, że jej kraj ostatecznie wyswobodzi się z sowieckiej okupacji. Podobnie jak "Inka" do końca pozostała wierna swoim ideałom. Obydwie mogłyby podpisać się pod powszechnie znanymi słowami tej ostatniej: "zachowałam się jak trzeba". Erika została pochowana na cmentarzu Kerepesi w Budapeszcie, 6 stycznia 2021 roku skończyłaby 80 lat. Uzupełnieniem treści graficznej dyplomu w dolnej jego części są loga współorganizatorów tegorocznej akcji "AWARD 1956" - klubu SP3PGR i Stowarzyszenia Radioamatorów z Budapesztu (BRASZ) oraz patronującym temu wydarzeniu - Oddziału Poznańskiego (OT-08) Polskiego Związku Krótkofalowców i naszego stowarzyszenia uzupełnione odpowiednio podpisami wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta SP3JB, pełniącego funkcję Award Managera akcji oraz prezesa stowarzyszenia płk. Jacentego Górala, a także ilustracją autorstwa Petera Dennisa przedstawiającą kolejnych bohaterów Rewolucji Węgierskiej 1956, stojących od lewej: Béláné Havrillę, Jánosa Mesza i Józsefa Tibora Fejesa.

Wstecz