KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


27.11.2021

WYSTĘP ZESPOŁU "WIELKOPOLANIE", BIGOS NOWOGRÓDZKO-WILEŃSKI

Tekst i zdjęcia: Admin

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator poznańskiego Kaziuka oraz akcji charytatywnych na rzecz naszych Rodaków zamieszkujących Kresy, przede wszystkim Wileńszczyznę i tereny obecnej Białorusi. Nieobca zatem Towarzystwu jest osoba Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, patronującemu naszemu stowarzyszeniu. Stąd i obecność naszych przedstawicieli w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez poznańskich Wilniuków.

Jak co roku, w przede dniu kolejnego wyjazdu ze świąteczną pomocą do Rodaków na Kresach w sobotę 27 listopada Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu zorganizowało spotkanie swoich członków i sympatyków określane mianem Bigosu nowogródzko-wileńskiego po wielkopolsku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było 30-lecie wypraw na Kresy organizowane przez Towarzystwo, które uświetnił występ Zespołu Folklorystycznego "Wielkopolanie" oraz dwie wystawy prezentowane w holu Szkoły Muzycznej. Gospodarze zaprosili także Dominikę Leszczyńską, która w paru słowach przedstawiła wydaną przed tygodniem w ramach projektu Portret Kolejarza Kresowego książkę pt.: "Kolejarze z Wileńszczyzny". Zaprezentowane przez zespół "Wielkopolanie" pieśni i tańce przerywane były wypowiedziami obecnych w auli uczestników zrealizowanych przez Towarzystwo w minionym trzydziestoleciu wypraw na Kresy, m.in.: prof. prof. Stanisława Mikołajczaka i Stanisława Kozłowskiego oraz Tadeusza Jeziorowskiego, Romana Waśko, Krzysztofa Styszyńskiego czy Przemysława Terleckiego. Po występie nagrodzonym gromkimi brawami przyszedł czas na degustację, jak zawsze wyśmienitego bigosu, co potwierdzili uczestniczący w niej oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele naszego stowarzyszenia w osobach: prezesa płk. Jacentego Górala, wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta czy por. Józefa Wysoczańskiego.


Wstecz