KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


19.03.2021

IMIENINY MARSZAŁKA PATRONUJĄCEMU NASZEMU STOWARZYSZENIU


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             


Dla stowarzyszenia kultywującego pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim dzień 19 marca jest datą szczególną, to przecież Imieniny Marszałka będące nieformalnym świętem ustanowionym przed laty, kiedy to legioniści Józefa Piłsudskiego w 1915 roku zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie II RP Imieniny Marszałka obchodzono w całym kraju z należną czcią i powagą, a jednocześnie bardzo radośnie.

W piątek 19 marca 2021 roku z inicjatywy naszego stowarzyszenia, w sposób szczególny kultywującego pamięć o Pierwszym Marszałku Polski Józefie Piłsudskim oddano w Poznaniu hołd Marszałkowi, składając kwiaty pod tablicą ku czci Józefa Piłsudskiego umieszczoną na ścianie budynku Centrum Kultury "Zamek" i zapalając znicze. Przestrzegając zaleceń dotyczących zagrożenia epidemicznego w uroczystości ujętej z naszej inicjatywy w "Kalendarium innych ważnych zgłoszonych uroczystości i wydarzeń w 2021 roku" opracowanym przez Gabinet Wojewody Wielkopolskiego uczestniczyli obok trzech oficerów reprezentujących nasze stowarzyszenie, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem, także przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu, na czele z prezesem Ryszardem Liminowiczem. Ponadto, w intencji Marszałka i jego żołnierzy modlił się w Kościele Garnizonowym na wieczornej Mszy świętej ks. ppłk kan. Paweł Piontek, Proboszcz Garnizonu Poznań, o czym informuje możliwy do odsłuchania powyżej materiał dźwiękowy, a delegacji stowarzyszenia przewodniczył wiceprezes mjr Jacek Behrendt. Kolejnym wydarzeniem wpisującym się w obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu w 2021 roku jest zaplanowany na wtorek 23 marca finał IX Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski", którego jako stowarzyszenie jesteśmy począwszy od pierwszej edycji za sprawą mjr. Jacka Behrendta pomysłodawcą i głównym organizatorem.


Wstecz