KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


6.08.2021

107. ROCZNICA WYMARSZU PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                           


Sformowana przez Piłsudskiego 1. Kompania Kadrowa pod komendą Tadeusza Kasprzyckiego, późniejszego generała Wojska Polskiego wyruszyła o godz. 2:42 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów w stronę Miechowa, rozpoczynając zakończoną sukcesem w 1918 roku - po 123 latach zaborów - drogę ku odzyskaniu niepodległości. W 1921 roku Komendant Krakowskiego Okręgu Związku Strzeleckiego (ZS) kpt. Wacław Denhoff-Czarnocki zaproponował, aby ósmą rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej - jednocześnie święto Związku (6 sierpnia) - uczcić szczególnie uroczyście. Pomysł marszu został zrealizowany po raz pierwszy w 1922 r. Z powojenną przerwą do 1981 roku, tradycja Marszu Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej trwa do dziś. Wczesnym rankiem w piątek, 6 sierpnia 2021 roku na krakowskich Oleandrach odbył sięuroczysty apel, po którym grupę ze względu na ograniczenia covidowe tylko 150 uczestników LVI (41. po wojnie) Marszu Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej, w tym ponad 90-osobową reprezentację prawie wszystkich brygad Wojsk Obrony Terytorialnej żegnał m.in. minister Jan Józef Kasprzyk, Honorowy Komendant Marszu.

Pamiętając o tym wydarzeniu przed stu siedmioma laty, będącym za sprawą słów Józefa Piłsudskiego skierowanych do Kadrowiaków "Wszyscy jak tu się zebraliście, jesteście żołnierzami polskimi" datą symbolicznego po latach zaborów odrodzenia się Wojska Polskiego, 6 sierpnia 2021 roku w Kościele Garnizonowym Proboszcz Garnizonu Poznań ks. ppłk kan. Paweł Piontek odprawił Mszę św. za sprawą naszego stowarzyszenia w intencji Ojczyzny i wszystkich tych co polegli w walce o jej wolność w 107. rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej, zalążka polskiej armii, z udziałem delegacji oficerów, członków naszego Związku, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem. Kolejnym punktem obchodów rocznicowych wymarszu 1. Kompanii Kadrowej w Poznaniu ujętych jako wydarzenie historyczne nie tylko w załączniku nr 10 do "Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych", ale również za sprawą naszego Związku w opracowanym w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego "Kalendarium innych ważnych wydarzeń i uroczystości w 2021 roku" było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod jedyną w Poznaniu dostępną dla każdego tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego. Czynności tych dokonały władze naszego stowarzyszenia w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta.

Niestety, po raz kolejny okazało się, że nasze stowarzyszenie jako jedyne w Poznaniu pamiętało o tym wydarzeniu i w formach zapisanych w dostępnym dla każdego ww. "Kalendarium..." upamiętniło żołnierzy 1. Kompanii Kadrowej, późniejszych legionistów, a także w przypadku kilkunastu Kadrowiaków późniejszych generałów Wojska Polskiego.

Wstecz