KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


7.01.2021

KOLEJNY OFICER APLIKUJE W POCZET CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Tekst i zdjęcia: Admin

W czwartek, 7 stycznia 2021 roku władze stowarzyszenia w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, będącego także prezesem Oddziału w Poznaniu stowarzyszenia gościli w naszej siedzibie oficera, dowódcę jednej z kompań 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka, który podczas spotkania wypełnił druk Deklaracji członkowskiej, aplikując tym samym w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Serdecznie witamy w naszym stowarzyszeniu kolejnego, już trzeciego oficera uprawnionego do noszenia beretu w kolorze oliwkowym, przynależnego żołnierzom najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej.


Wstecz