KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


14.04.2021

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. PŁK. DYPL. JÓZEFA WINKO


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             

W nocy we wtorek 6 kwietnia 2021 roku odszedł na Wieczną Wartę płk dypl. Józef Winko, do stycznia 2003 roku Komendant Centrum Szkolenia Poligonowego WSO im. Stefana Czarnieckiego. Urodzony 7 listopada 1947 roku w Łomży. Po ukończeniu w rodzinnym mieście Technikum Przemysłu Drzewnego rozpoczyna w 1967 roku służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą kończy w 1971 roku i jako podporucznik zostaje d-cą plutonu w batalionie czołgów średnich 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej stacjonującym w Słupsku. W drodze wyróżnienia ze stanowiska d-cy kompanii zostaje w 1976 toku skierowany na studia, po których ukończeniu od 1979 do 1984 roku pełni służbę w jednostkach 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej, kolejno na stanowiskach starszego oficera operacyjnego, szefa sztabu, z-cy dowódcy a od kwietnia 1981 roku dowódcy 51 Kościerskiego Pułku Czogów Średnich stacjonującego w Braniewie. Od stycznia 1984 roku ponownie w Poznaniu, w murach swojej Alma Mater, pełniąc kolejno służbę na stanowiskach: starszego wykładowcy taktyki i szkolenia ogniowego, szefa Oddziału Planowania oraz komendanta Centrum Szkolenia Poligonowego, na którym to stanowisku zabezpieczał w 1998 roku kręcenie scen batalistycznych do filmu "Ogniem i mieczem" w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Uroczystości pogrzebowe śp. płk. dypl. Józefa Winko rozpoczęła 14 kwietnia 2021 roku Msza św. pogrzebowa sprawowana w kaplicy Cmentarza Parafialnego przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie 14 kwietnia 2021 przez proboszcza ks. kan. Henryka Ogrodnika i kapelana Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu ks. ppor. Alberta Adamczyka, podczas której prezes naszego stowarzyszenia płk dypl. Jacenty Góral odczytał fragment Pisma Świętego. Fragment liturgii poświęcony Zmarłemu i intencje można wysłuchać w nagłówku niniejszej informacji. Następnie trumnę w uroczystym kondukcie odprowadzono na miejsce spoczynku. Nad grobem okolicznościowe przemówienie wygłosił płk dr Tadeusz Kosmatka. Reprezentując władze Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli obok wspomnianego już prezesa także wiceprezes mjr Jacek Behrendt i sekretarz Oddziału stowarzyszenia w Poznaniu mjr Adam Sobera.


Wstecz