KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


17.02.2021

OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. RYSZARDA GAWRONA

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

W piątek 12 lutego 2021 roku po ciężkiej chorobie zmarł Ryszard Gawron, jeden z założycieli NSZZ "Solidarność" w poznańskiej Wiepofamie. Pamiętnego 13 grudnia 1981 roku ukrył wraz z kolegami sztandar zakładowej Solidarności. W czasie stanu wojennego kolportował ulotki, prasę, książki z wydawnictw podziemnych. W ramach represji, zasadniczą służbę wojskową odbył w kompanii karnej. Po 1989 roku uznany za osobę represjonowaną z powodów politycznych. Związany z prawicą i środowiskami patriotycznymi. Jeden z aktywniejszych członków poznańskiego Klubu Gazety Polskiej im. generała pilota Andrzeja Błasika.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ryszarda Gawrona rozpoczęła 17 lutego 2021 roku Msza św. pogrzebowa odprawiona o godz. 11:00 w poznańskiej Farze, po czym uroczystości były kontynuowane tego samego dnia na Cmentarzu Komunalnym nr 1 Miłostowo w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński w piśmie skierowanym do uczestników uroczystości napisał m.in.: "W pamięci osób, które miały przyjemność go znać, zapisał się jako człowiek wielkiego serca i patriota, całym życiem służący Ojczyźnie. Odejście Ryszarda Gawrona jest bolesną stratą dla Rodziny, ale też dla wszystkich, którzy znali oddanie i poświęcenie, z jakimi służył On wartościom bezcennym - prawdzie, sprawiedliwości i ukochanej Polsce. Fundamentem Jego życiowej postawy była wierność ideałom oraz poszanowanie dla innych. Był przykładem wielkopolskiej sumienności i rzetelności, a także wzorem zaangażowania w sprawy publiczne". Żegnając Zmarłego okolicznościowe przemówienie wygłosiła Maria Zawadzka. Delegacji Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w uroczystościach pogrzebowych śp. Ryszarda Gawrona przewodniczył wiceprezes mjr Jacek Behrendt, który reprezentując stowarzyszenie, także w imieniu obecnych na cmentarzu mjr. Władysława Opiata z małżonką oraz ppor. Przemysława Sytka złożył wiązankę kwiatów.


Wstecz