KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


6.02.2021

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. PŁK. TADEUSZA JANOWSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

We wtorek 26 stycznia 2021 roku odszedł na Wieczną Wartę płk Tadeusz Janowski, członek honorowy Ligi Obrony Kraju. Urodził się 17 września 1926 r. w Gościejewie. W czasie okupacji pracował jako robotnik rolny u gospodarza niemieckiego. 12 marca 1945 r. rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych w Rogoźnie. Tu też ukończył szkołę podstawową. W latach 1947-1949 odbył zasadniczą służbę wojskową, po której zakończeniu podjął pracę w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu. We wrześniu 1951 roku, po ukończeniu kursu oficerskiego wojsk inżynieryjnych we Wrocławiu, podjął służbę w 7. Batalionie Wojsk Kolejowych we Wrześni, jako dowódca kompanii. W 1956 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, które ukończył w 1962 r. uzyskując tytuł mgr inż. elektryka. Następnie pełnił służbę w Wojskowej Komendzie Kolejowej w Łodzi i w Sztabie Przewozów Kolejowych przy Zachodniej Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu, pełniąc funkcję szefa Przewozów Wojskowych. Przeniesiony do rezerwy w stopniu podpułkownika w 1983 roku. W 1984 roku został wybrany prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Ligi Obrony Kraju w Rogoźnie, a w 2000 roku prezesem Zarządu Rejonowego w Obornikach, następnie pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK w Poznaniu oraz członka Głównej Komisji Rewizyjnej LOK w Warszawie. W czerwcu 2004 roku awansowany do stopnia pułkownika Wojska Polskiego. Był organizatorem obchodów święta Wojska Polskiego w Gościejewie, w których jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy.

Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Tadeusza Janowskiego rozpoczęła 6 lutego 2021 roku Msza święta pogrzebowa, sprawowana w kaplicy Cmentarza Parafialnego w Rogoźnie, po której były one już kontynuowane nad grobem rodzinnym. Żegnając Zmarłego okolicznościowe przemówienia wygłosili: płk. Ryszard Wiliński, prezesi Bractw Kurkowych z Poznania i Rogoźna, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, a w imieniu rodziny córka Beata. Żołnierze oddali salwę honorową, po czym przy dźwiękach werbla złożono kwiaty i zapalono znicze. Władze Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali prezes płk Jacenty Góral i wiceprezes mjr Jacek Behrendt. Obecni byli także ppor. Przemysław Sytek i plut. pchor. Grzegorz Ćwikliński, a za sprawą członka honorowego stowarzyszenia gen. bryg. Jana Podhorskiego, wśród 18 pocztów sztandarowych uczestniczących w ostatniej drodze Zmarłego obecny był także sztandar Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Wielkopolska.


Wstecz