KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


1.01.2021

KOLEJNY ROK W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ROZPOCZĘTY

Tekst: Admin

W nawiązaniu do rozpoczętego 2021 roku informujemy, że po raz kolejny opracowane w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego "Kalendarium uroczystości państwowych oraz uroczystości kombatanckich, związanych z wydarzenami historycznymi, a także innych uroczystości i wydarzeń w 2021 roku" zawiera pięć niżej przedstawionych wydarzeń upamiętniających w Poznaniu, jak i całej Wielkopolsce postać i czyny Józefa Piłsudskiego zgłoszone tylko przez nasze, pośród stowarzyszeń któremu patronuje Marszałek Józef Piłsudski i zarejestrowanych w Poznaniu, których to wydarzeń jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że po raz kolejny w publikowanym corocznie "Kalendarium..." brak jest jakiejkolwiek aktywności często mylonego z naszym Związkiem, także zarejestrowanego w Poznaniu stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej ZOR RP. Jest to tym bardziej dziwne, gdyż przedstawiciele powołanego uchwałą Zarządu Głównego ZOR RP w kwietniu 2017 roku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu w licznych wywiadach zapowiadali odsłonięcie pomnika Marszałka u zbiegu ulicy Libelta i alei Niepodległości w Poznaniu dokładnie we wrześniu bieżącego roku, a tymczasem autor pomnika wobec braku wiążących deklaracji ze strony Komitetu będącego przecież inwestorem jest w tym samym miejscu, co przed niespełna rokiem, tuż po ogłoszeniu wyników przeprowadzonego przez władze samorządowe Poznania konkursu na projekt pomnika. Ponadto, ostatnie publicznie dostępne sprawozdanie z prowadzonej przez ów Komitet od ponad 3,5 roku zbiórki publicznej w celu pozyskania funduszy na postawienie wycenionego na dwa miliony pomnika mówi o stanie konta w lipcu 2019 roku odpowiadającym kwocie tylko 247 złotych, a kolejnych wymaganych ustawą sprawozdań Komitet już nie dostarczył...

  • Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego (piątek, 19 marca),

  • 85. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego (środa, 12 maja),

  • 77. rocznica rozpoczęcia walk o Wilno (sobota, 10 lipca),

  • 107. rocznica wymarszu 1 Kompanii Kadrowej (piątek, 6 sierpnia),

  • 100. rocznica powstania Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich (czwartek, 21 października).

Nawiązując do marcowych obchodów Imienin Józefa, które w okresie II RP były świętem nie tylko dla legionistów Józefa Piłsudskiego, Oddział w Poznaniu naszego stowarzyszenia już po raz dziewiąty organizuje Wojewódzki Konkurs Historyczny "Marszałek Józef Piłsudski", będący jedną z wielu form działalności edukacyjno-wychowawczej zapisanej w § 7 ust. 1 Statutu Związku, mającą na celu promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po raz czwarty współorganizatorem i gospodarzem finału Konkursu, którego regulamin dostępny jest w zakładce Konkursy, jest Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Ponadto warto zwrócić uwagę na październikowe obchody 100. rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich, którego zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Związku, aby powiększyć skan zdjęcia, kliknij na jego miniaturę jako jedyne w Wielkopolsce i całym kraju stowarzyszenie dziedziczymy tradycje i kontynuujemy działalność. Wychodząc naprzeciw, w ocenie władz naszego stowarzyszenia nierzetelnej polityce informacyjnej prowadzonej przez ww. ZOR RP i jako odrębne stowarzyszenie w trosce o ochronę naszego wizerunku prezentujemy obok kopię strony 57 sądowych akt rejestrowych zawierającą datowane na 30 stycznia 1991 roku "Postanowienie Komitetu Założycielskiego", który reaktywował w tym samym roku działalność przedwojennego Związku Oficerów Rezerwy, powstałego 28.09.1928 roku. Zatem stulecie powstania ZOR RP może obchodzić dopiero w 2028 roku. W naszej ocenie nie uprawnia do podawania roku 1921 jako roku powstania ZOR RP także bezprawnie skorygowana treść pierwotnego "Postanowienia Komitetu Założycielskiego", dokonana i dołączona do akt sądowych dopiero w 2001 roku, z pozostawionym nadal 30 stycznia 1991 roku jako datą wytworzenia dokumentu (strona 213 akt) i powielonym już bez tej daty w Statucie ZOR RP z 2016 roku, w którym to dokumencie m.in. pojawił rok 1921 i nieznany jeszcze w 1991 roku z imienia i nazwiska patron ZOR RP obrany przecież dopiero w 1995 roku, co jest tożsame z podejrzeniem o zamierzone fałszowanie dokumentacji przez przedstawicieli ZOR RP, tj. o przedawnione już jedno z przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów ujętych w Kodeksie Karnym. No cóż, jakie stowarzyszenie, takie i metody działalności.

Wstecz