KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


21.07.2021

SPOTKANIE WŁADZ ZWIĄZKU Z SZEFEM WSZW W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

W środę 21 lipca 2021 roku władze Związku w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta skorzystały z zaproszenia Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. Mariusza Woźniaka wzajemnego spotkania wystosowane podczas obchodów 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 i przybyły na spotkanie do siedziby WSzW w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Szefa WSzW ppłk Marek Kosicki. Reprezentujący władze Związku oficerowie podczas spotkania zaprezentowali wielopłaszczyznową działalność naszego stowarzyszenia, a całe spotkanie upłynęło w koleżeńskiej atmosferze, gdyż oficerowie gospodarze są absolwentami tych samych uczelni wojskowych co oficerowie goście. Żegnając się z gospodarzem spotkania umówiliśmy się na kolejne spotkanie w siedzibie naszego stowarzyszenia.


Wstecz