KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


16.09.2021

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Po okresie wakacyjnym oraz utrudnieniach spowodowanym pandemią koronawirusa skutkującym ograniczeniem działalności stowarzyszenia poprzez m.in. brak comiesięcznych spotkań w naszej siedzibie, w czwartek 16 września 2021 roku odbyło się spotkanie członków i sympatyków naszego stowarzyszenia, Oddział w Poznaniu. Na wstępie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ciągu ostatniego roku kolegów oficerów: mjr. Jerzego Grabusa, płk. Tadeusza Janowskiego, ppłk. Stefana Sobczyka i kpt. Stanisława Zabłockiego. Prezes Oddziału w Poznaniu mjr Jacek Behrendt będący jednocześnie wiceprezesem stowarzyszenia przedstawił krótki opis przedsięwzięć, w których jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy od naszego ostatniego spotkania, a prezes Związku płk Jacenty Góral przybliżył czekające nas przedsięwzięcia, a w szczególności niezrealizowane z powodu pandemii w zeszłym roku Walne Zebranie Członków, które powinno dokonać m.in. wyboru władz na kolejną trzyletnią kadencję oraz obchody 100. rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich, którego zgodnie z § 2 ust. 1 naszego Statutu jako jedyne pośród obecnie działających stowarzyszeń dziedziczymy tradycje i kontynuujemy chlubną działalność, zarówno na terenie Wielkopolski, całego kraju, jak i poza jego granicami.


Wstecz