KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


31.08.2022

POZNAŃSKIE OBCHODY DNIA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Jacenty Góral

Dzień Solidarności i Wolności to polskie święto państwowe ustanowione przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku, obchodzone każdego roku począwszy od 2005 w dniu 31 sierpnia, w rocznicę podpisania w 1980 roku Porozumień Sierpniowych. Ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości w 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

W środę, 31 sierpnia 2022 roku w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange członkowie Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem wzięli udział w obchodach Dnia Solidarności i Wolności, zapoczątkowanych Mszą św. w kościele oo. Dominikanów, której przewodniczył ks. bp Szymon Stułkowski. Następnie uczestnicy poznańskich uroczystości 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zebrali się na Placu Mickiewicza, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Jarosław Lange, po którym liczne delegacje, w tym naszego stowarzyszenia złożyły pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Był i czas na pamiątkowe zdjęcia, jak chociażby to przedstawiające naszego wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta i ppor. lek. Lechosława Namysła z panią poseł Jadwigą Emilewicz.


Wstecz