KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


1.06.2022

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA TADEUSZA MAGASA

Tekst: Admin

Zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk

Ks. Tadeusz Magas urodził się 4 czerwca 1944 roku w Bursztynie, obecnie Ukraina. Po wojnie rodzina zamieszkała w Wąsoszu w województwie wrocławskim. Rozpoczął naukę w krotoszyńskim Technikum Przemysłu Mięsnego, a od 1966 roku studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu i 25 maja 1972 roku przyjął z rąk Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, ówczesnego Metropolity Poznańskiego święcenia kapłańskie. Swoją duszpasterską posługę rozpoczął jako wikariusz wielkopolskich parafii, m.in. w Buku i Kostrzynie. Po roku 1980 zaangażował się w duszpasterstwo akademickie, zajmując się także szeroko rozumianą pomocą dla internowanych w czasie stanu wojennego i ich najbliższych. To zaangażowanie w sprawy społeczne sprawiły, że już później został, na prośbę Zarządu Regionu Wielkopolskiej "Solidarności", mianowany przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego duszpasterzem ludzi pracy w Archidiecezji Poznańskiej. W czerwcu 1983 roku ks. Tadeusz Magas rozpoczął organizację duszpasterstwa na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu, gdzie 1 lipca 1987 roku ustanowiony został Ośrodek Duszpasterski pw. Nawrócenia Świętego Pawła, a jego rektorem został mianowany ks. Tadeusz. W maju roku następnego rozpoczęła się budowa kościoła, który erygował ks. abp. Jerzy Stroba w dekrecie wydanym 1 września 1989 roku, a pierwszym proboszczem parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła został ks. Tadeusz Magas. Pierwsza Msza Święta w nowej świątyni odprawiona została 19 października 1994 roku, a 30 czerwca 2019 roku, po 36 latach posługi w tej parafii ks. Tadeusz przekazał kierowanie nią swojemu następcy i przeszedł na emeryturę. Rada Miasta Poznania za szczególne zaangażowanie w duszpasterstwo na rzecz mieszkańców Poznania, zwłaszcza środowisk ludzi pracy, przed i po roku 1989, uhonorowała ks. Magasa w 2010 roku tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.

W środę, 1 czerwca 2022 roku w Katedrze Poznańskiej Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa. Wśród Czcigodnych Jubilatów był również obecny ks. Tadeusz Magas, który jeszcze przed rozpoczęciem Mszy św. wygłosił krótkie wprowadzenie. Metropolita Poznański w homilii nawiązał do historycznych wydarzeń, jakie towarzyszyły Jubilatom podczas ich pięćdziesięcioletniej posługi kapłańskiej i wspomniał Arcybiskupa Baraniaka, który ich wyświęcił. Po Mszy św. celebransi udali się do podziemi katedry by złożyć kwiaty i krótką modlitwą podziękować Niezłomnemu biskupowi nad jego skromnym sarkofagiem. Wspólne zdjęcie w Złotej Kaplicy zakończyło uroczystości jubileuszowe, w których uczestniczyli także przedstawiciele naszego stowarzyszenia, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem.


Wstecz