KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


20.02.2022

OBCHODY 80. ROCZNICY PRZEPROWADZENIA AKCJI "BOLLWERK"

Tekst i zdjęcia: Admin

Kryptonimem "Bollwerk" określa się jedną z największych akcji Armii Krajowej na terenie okupowanego przez Niemców Kraju Warty, polegającej na spaleniu w nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku w porcie rzecznym w Poznaniu kompleksu magazynowego III Rzeszy. Z chwilą wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wzrosło znaczenie tych magazynów, a port rzeczny w Poznaniu stał się ważnym ogniwem w przygotowywaniu transportów z zaopatrzeniem dla frontu wschodniego. Decyzja o przeprowadzeniu akcji uzyskała aprobatę Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, a brało w niej udział 5 mieszkańców Chwaliszewa, w tym "Ślepy Antek" jak nazywano woźnicę i bohatera miejskich legend ''juchtę'' Antoniego Gąsiorowskiego i 12 żołnierzy Armii Krajowej. Wszystkich złapano, kilku skazano na śmierć. Oficjalnie podano, że straty III Rzeszy spowodowane pożarem wyniosły 1,5 mln marek, ale zdaniem historyków były znacznie większe. Bohaterów Akcji Bollwerk upamiętnia pomnik odsłonięty 21 lutego 1982 roku przy ul. Estkowskiego, w pobliżu ul. Szyperskiej w Poznaniu.

Tegoroczne uroczystości rocznicowe upamiętniające Bohaterów Akcji "Bollwerk" organizowane na terenie Poznania doskonale wpisały się w obchody przypadającej tydzień wcześniej 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową i zaingurowała je w niedzielę 20 lutego Msza Św. koncelebrowana, której w Farze Poznańskiej przewodniczył ks. bp. Jan Glapiak. Główna część obchodów rocznicowych odbyła się tego samego dnia w samo południe przed pomnikiem Bohaterów Akcji Bollwerk z udziałem przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich, samorządowych, kombatantów, młodzieży i mieszkańców Poznania oraz wojskowej asysty honorowej wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych. Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowały władze stowarzyszenia w osobach prezesa płk. dypl. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta. Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego w imieniu organizatorów obchodów wszystkich przybyłych powitali wiceprezes Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej Okręg Wielkopolska kpt. Maria Krzyżańska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Po tych wystąpieniach sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk odczytał list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek odczytał list prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, wspominając także o wystawie "Akcja Bollwerk" towarzyszącej obchodom, a prezentowanej na dziedzińcu urzędu miasta przy Placu Kolegiackim w Poznaniu. Dyrektor pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I Ewa Frąckowiak w swoim wystąpieniu omówiła rezultaty dwuletniego projektu edukacyjnego "Bollwerk" - Pamiętamy!", w ramach którego m.in. jedna z konkursowych prac plastycznych została umieszczona przez Pocztę Polską na okolicznościowej karcie pocztowej oraz na wydanych znaczkach. Krótką modlitwę za poległych i pomordowanych odprawił ks. kan. Leonard Poloch, a ppor. Maciej Lubański odczytał Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Przybyłe delegacje, w tym i naszego stowarzyszenia złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze, a po zakończeniu uroczystości nasze władze stanęły także do wspólnego zdjęcia z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej mjr. Zenonem Wechmannem.


Wstecz