KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


28.06.2022

OBCHODY 66. ROCZNICY POWSTANIA POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956

Tekst i zdjęcia: Admin

28 czerwca 1956 roku, określany mianem "Czarnego Czwartku", wybuchł w Poznaniu pierwszy w PRL-u strajk generalny połączony z demonstracjami ulicznymi, krwawo stłumiony przez wojsko i milicję - Poznański Czerwiec. Przez propagandę PRL bagatelizowany jako wypadki czerwcowe lub przemilczany, obecnie przez część historyków i kombatantów określany także jako poznański bunt, rewolta lub powstanie poznańskie. Od 2006 roku, na mocy uchwały Sejmu RP 28 czerwca jest polskim świętem - Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

W tegorocznych obchodach 66. rocznicy Czerwca '56 przy ul. Jana Kochanowskiego w Poznaniu u stóp Pomnika Poległych w Powstaniu Poznańskim 28-30 Czerwca 1956, z udziałem orkiestry i wojskowej asysty honorowej udział wzięli, m.in.: przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, kombatanci, harcerze oraz licznie zgromadzeni poznaniacy, w tym członkowie naszego Związku z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem na czele. Po odegraniu przez orkiestrę "Mazurka Dąbrowskiego" prowadzący uroczystość przywitał każdą z przybyłych delegacji oraz pozostałe niewymienione już z nazwy bądź imienia i nazwiska osoby, po czym oddał głos prezesowi Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. Włodzimierzowi Marciniakowi. Po tym wystąpieniu krótką modlitwę w intencji ofiar Powstania Poznańskiego Czerwca '56 odprawił ks. mjr Lucjan Pańkowski C. Or., podczas której nasza delegacja szczególnie wspominała zmarłego we wrześniu 2020 roku śp. mjr. Jerzego Grabusa walczącego z bronią w ręku w tym miejscu dokładnie przed 66. laty, a którego grób na poznańskim Miłostowie tuż przed tą uroczystością zdążył odwiedzić wiceprezes mjr Jacek Behrendt (patrz tutaj ). Następnie oficer Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych mjr Krzysztof Sałata odczytał Apel Pamięci zakończony salwą honorową, po czym nastąpiła ceremonia składania pod pomnikiem wieńców i wiązanek kwiatów, co jako pierszy uczynił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, a także nieco później widoczna na zdjęciach trzyosobowa umundurowana delegacja naszego stowarzyszenia.


Wstecz