KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


23.03.2022

DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ - SPOTKANIE W CYRYL CLUB

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Anna Silaczuk

Przyjaźń polsko-węgierska oparta o wielkie historyczne wydarzenia liczy sobie ponad tysiąc lat, ale ustanowienie 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej to historia zaledwie kilkunastu ostatnich lat, gdyż oba kraje obchodzą go, w latach nieparzystych w Polsce, a w latach parzystych na Węgrzech dopiero od 2007 roku, gdy najpierw parlament węgierski 12 marca podjął stosowną uchwałę, a cztery dni później zrobił to Sejm RP. Natomiast rok wcześniej 24 marca 2006 roku, głównie za sprawą ówczesnego Towarzystwa Historycznego im. Józefa Piłsudskiego w Győr prezydenci obu krajów, Polski Lech Kaczyński i Węgier László Sólyom odsłonili na Placu Józefa Bema w tym mieście Pomnik Przyjaźni Polsko-Węgierskiej autorstwa węgierskiego artysty rzeźbiarza Dávida Tótha, przedstawiający dwa dęby o splecionych korzeniach. Wówczas to prezes ww. Towarzystwa János Kollár wystąpił w swoim przemówieniu z inicjatywą ustanowienia tego dnia, która za sprawą wielu ludzi rok później stała się aż po dzień dzisiejszy faktem.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu w ramach tegorocznych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizował w środę 23 marca w siedzibie poznańskiego Cyryl Club debatę poświęconą zarówno historii, ale i współczesnym przejawom stosunków polsko-węgierskich w stolicy Wielkopolski. Spotkanie moderował Kevin Nowacki, a głównymi prelegentami byli prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Króla Stefa Batorego Mateusz Cichowicz oraz mieszkająca od wielu lat w Poznaniu Węgierka Éva Burakowski. W debacie także uczestniczył wiceprezes naszego stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt, który przedstawił własną inicjatywę zrealizowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 18 ze Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR, którzy jesienią ub.r. po raz kolejny we współpracy z węgierskimi kolegami z Budapesztu przeprowadzili na falach eteru akcję "AWARD 1956" oraz pracowali pod znakami SN65PW i HF1956PW w zorganizowanych po raz pierwszy Zawodach Poznańskich. W nawiązaniu do zorganizowanych przez władze Poznania obchodów 65. rocznicy tragicznych w historii narodu węgierskiego wydarzeń określanych mianem Powstania Węgierskiego 1956, prezes naszego stowarzenia płk Jacenty Góral jako jedyny pośród prezesów stowarzyszeń kombatanckich objął oba te przedsięwzięcia patronatem honorowym. Na prezentowanych podczas spotkania przez wiceprezesa, ale także i w Internecie chociażby tutaj dyplomach, których jako manager obu tych przedsięwzięć jest autorem, na pierwszym planie zdjęcia autorstwa duńskiego fotoreportera Vagn Hansena przedstawiona jest zastrzelona na jednej z ulic Budapesztu przez Sowietów na początku listopada 1956 roku, wówczas niespełna 16-letnia Erika Kornélia Szeles, nazywana obecnie węgierską "Inką".


Wstecz