KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


6.08.2022

158. ROCZNICA URODZIN ROMANA DMOWSKIEGO W CHLUDOWIE

Video: Teleskop (TVP3 Poznań)
Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             

Roman Stanisław Dmowski (ur. 9 sierpnia 1864 w Kamionku, zm. 2 stycznia 1939 w Drozdowie) - polski polityk, publicysta polityczny, twórca podstaw ideologii narodowej w Polsce, poseł na Sejm Ustawodawczy RP, minister spraw zagranicznych w rządzie Witosa, w latach 1922-1934 mieszkał w majątku Chludowo pod Poznaniem, którego był właścicielem.

Tradyjnie już w pierwszą sobotę sierpnia (w 2022 roku wypadło to 6 sierpnia) w Chludowie pod Poznaniem w gościnnych progach Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki Misjonarzy Werbistów odbyła się uroczystość poświęcona kolejnej, 158. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego. Na zaproszenie Ewy Kuleczki-Drzewieckiej, od 1995 roku głównej organizatorki tych uroczystości do Chludowa przybyli także oficerowie, członkowie Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt, członek honorowy gen. bryg. Jan Podhorski, płk Jacek Karcz oraz ppłk Bogdan Drzewiecki. Ze względu na spodziewaną wysoką frekwencję rozpoczynająca tegoroczne uroczystości Msza św. w intencji śp. Romana Dmowskiego i naszej Ojczyzny, została odprawiona w pobliskim kościele pw. Wszystkich Świętych, a Eucharystii przewodniczył prowicjał o. Sylwester Grabowski SVD. Fragment kazania odnoszący się do śp. Romana Dmowskiego wygłoszony przez rektora o. Jana Wróblewskiego SVD można odsłuchać w nagłówku niniejszej informacji. Po Mszy św. dr Anna Jagodzińska z Warszawy, bratanica ks. Leona Stępniaka, który wraz ze sługą Bożym o. Marianem Żelazkiem SVD był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Dachau i Gusen przedstawiła wykład dotyczący powiązań Romana Dmowskiego z martylogią obozu w Dachau, w szczególnym odniesieniu do werbistów. Po opuszczeniu kościoła uczestnicy uroczystości w pochodzie, na którego czele dumnie kroczył dr Piotr Napierała odtwarzający postać Romana Dmowskiego i czytający fragmenty "Myśli nowoczesnego Polaka", udali się do siedziby chludowskich werbistów. W parku, przed popiersiem Romana Dmowskiego gospodarz tego terenu rektor Domu Misyjnego o. Jan Wróblewski SVD powitał wszystkich przybyłych, w tym liczną delegację naszego stowarzyszenia, po czym oddał mikrofon organizatorce Ewie Kuleczce-Drzewieckiej. Wprowadzono przybyłe sztandary, w tym za sprawą gen. Jana Podhorskiego sztandar Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Wielkopolska Środowisko ZPW "Sikora", a następnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Przedstawiciel dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jana Żaryna odczytał list dyrektora skierowany do organizatora uroczystości, a po nim o. Jan Wróblewski SVD odczytał list kierowany pod tym samym adresem przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Dokonano odsłonięcia tablicy umieszczonej na ścianie Muzeum o. Mariana poświęconej jemu jako więźniowi Dachau, której drugi egzemplarz ma zostać odsłonięty we wrześniu na terenie Muzeum Miejsca Pamięci Dachau. Historię powstania obu tablic przybliżyła zebranym Zofia Dobrowolska. Natomiast Paweł Kuleszewicz ubrany, co widać na jednym ze zdjęć w mundur galowy łudząco przypominający mundur oficera starszego Wojska Polskiego, a jak sam oznajmił przybył na uroczystość jako dowódca Okręgu Wielkopolska Polskich Drużyn Strzeleckich /PDS/, a skądinąd wiadomym, że na co dzień to m.in.: kabareciarz, konferansjer, członek i rzecznik prasowy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu nieposiadający stopnia oficerskiego żadnej ze służb mundurowych i za opłatą oddał strzał honorowy, po czym próbował bezskutecznie renegocjować wcześniej ustaloną kwotę za tę czynność na znacznie wyższą. Według Krajowego Rejestru Sądowego to zarejestrowane w 2001 roku stowarzyszenie nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a pośród ujętych w KRS czy na stronie Komendy Naczelnej PDS jednostek terenowych lub oddziałów nie ma słowa o jakimkolwiek Okręgu Wielkopolska. Trudno też znaleźć informację o strukturze organizacyjnej, siedzibie i liczebności zarówno całego Okręgu Wielkopolska bądź Oddziału Poznańskiego PDS, jak i jego władzach czy też członkach, za wyjątkiem trzech osób (Pawła Kuleszewicza, Agnieszki Szymańskiej i Damiana Herdy) pojawiających się od 2-3 lat na różnorakich uroczystościach z coraz to wyższymi stopniami organizacyjnymi. Trudnym też do zweryfikowania jest przedstawiona na uroczystości liczba członków PDS wynosząca 30 tys. osób, gdyż dostępne tylko z końca 2015 roku dane Komendy Naczelnej PDS podają liczbę 10-krotnie mniejszą, a Ministerstwo Obrony Narodowej podało w czerwcu br. informację, że największą w Polsce organizacją proobronną na wzór Związku Strzeleckiego czy Polskich Drużyn Strzeleckich sprzed I wojny światowej jest działający w kraju i poza jego granicami Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, z siedzibą w Rzeszowie, składający się z 56 jednostek strzeleckich. Wracając do uroczystości, przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod popiersiem Romana Dmowskiego. Na zakończenie części oficjalnej odśpiewano Rotę i wyprowadzono sztandary. Dalszą część obchodów stanowiły prowadzone przy słodkim poczęstunku, ale także wyśmienitej grochówce rozmowy niedokończone, w których tle słychać było pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru "Mazelonka" działającego przy chludowskim Kole Gospodyń Wiejskich. Można też było przysiąść na odsłoniętej i poświęconej przez ks. bp. Szymona Stułkowskiego w czerwcu br. ławeczce o. Mariana, z czego i nasi przedstawiciele skorzystali...

Materiał z dzisiejszych wydarzeń mających miejsce na terenie Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki Misjonarzy Werbistów w Chludowie był jednym z tematów audycji Teleskop przygotowanej i wyemitowanej o godzinie 18:30 na antenie TVP3 Poznań. Fragment tej audycji dotyczący dzisiejszej uroczystości w Chludowie można obejrzeć i wysłuchać także poniżej, a w nagłówku niniejszej informacji podany jest link do całej audycji (początek relacji z Chludowa to 12 minuta i 15 sekunda programu).

Wstecz