KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


20.08.2022

INAUGURACJA DNI WYDAWNICTWA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Tekst i zdjęcia: Admin

Video: YouTube

aby pokazać skan podziękowania, kliknij na jego miniaturę W sobotę 20 sierpnia 2022 roku w magazynie centralnym Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, które za sprawą decyzji kolejnych prezesów IPN od wielu lat wspiera działalność naszego stowarzyszenia fundując nagrody dla finalistów i laureatów organizowanych przez nas konkursów wiedzy o Józefie Piłsudskim oraz w ośmiu oddziałach IPN w Polsce zainaugurowano Dni Wydawnictwa IPN jako zorganizowane po raz pierwszy w dotychczasowej działalności Instytutu wielkie święto książki, które potrwa do końca sierpnia. Na odwiedzających, w tym także księgarnię w poznańskim Oddziale IPN czeka aż 950 tytułów, które można nabyć z 40-procentową bonifikatą, a ceny niektórych z nich zaczynają się już od złotówki. Z tej możliwości w to sobotnie przedpołudnie skorzystał także wiceprezes naszego stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt zakupując pozycje Wydawnictwa IPN poświęcone, m.in.: wizycie 10 lipca 1921 roku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie, wydarzeniom 1956 w Poznaniu i Budapeszcie czy też postaciom generałów Stanisława Taczaka i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Inauguracji tego przedsięwzięcia w poznańskim oddziale IPN towarzyszyło wiele innych wydarzeń, w tym także możliwość spotkania z przedstawicielem grupy rekonstrukcyjnej kultywującej tradycje kawaleryjskie okresu II RP w osobie Pawła Kochańskiego z Oddziału Terenowego im. 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski. Jest on autorem przygotowanej do druku monografii dotyczącej 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Bolesława Chrobrego, którego drugim dowódcą ówczesnego stacjonującego w Gnieźnie 3 pułku ułanów Armii Wielkopolskiej był ppłk Kazimierz Raszewski, późniejszy generał zarówno Armii Wielkopolskiej, jak i Wojska Polskiego. Naszego wiceprezesa szczególnie zaciekawił rękopis tej monografii, w którym była zamieszczona bardzo skromna ilustrowana wzmianka dotycząca ówczesnego ppłk. Kazimierza Raszewskiego. Ten pochodzący z Wielkopolski, urodzony w Jasieniu koło Czempinia oficer wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której za męstwo wykazane w boju otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych. Po zakończeniu działań wojennych był aż do przejścia na emeryturę w 1925 roku dowódcą Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu. Zmarły w styczniu 1941 roku generał broni został pochowany na Cmentarzu Górczyńskim. Ten, jak o nim się mówi "zapomniany generał" patronował byłemu Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu i nadal patronuje Szkolnemu Klubowi Krótkofalowców SP3PGR działającemu przy Szkole Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu, którego kierownikiem jest mjr Jacek Behrendt. Ów Klub promując w eterze postać i dokonania swojego patrona zorganizował w latach 2011-2020 dziesięć edycji Międzynarodowych Konkursów Generalskich, będących w kilku przypadkach kanwą zrealizowanych przy udziale Wojciecha Lisieckiego przez uczniów poznańskich szkół (Gimnazjum Nr 1 oraz Szkół Podstawowych Nr 87 i Nr 18) projektów, wspieranych także przez nasze stowarzyszenie - patrz widoczne także w powiększeniu po kliknięciu na jego miniaturę zamieszczone powyżej jedno z podziękowań oraz poniższe zdjęcia czy materiały video dostępne także na YouTube, w tym szczególnie zrealizowana pod koniec ubiegłego roku przez Stowarzyszenie "Gloria in Musica" z podpoznańskich Kamionek druga część cyklu o żołnierzach i ochotnikach z Wielkopolski biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w całości poświęcona pamięci gen. Kazimierza Raszewskiego (link do tego materiału dostępny jest w nagłówku niniejszej informacji). Niestety z dużym prawdopodobieństwem przygotowana monografia nie będzie zawierała wzmianek o ww. formach upamiętnienia jednego z dowódców oddziału kawalerii, któremu została poświęcona. Brak jest także na chwilę obecną jakiegokolwiek upamiętnienia w przestrzeni publicznej Poznania tego jedynego pochodzącego z Wielkopolski generała walczącego w wojnie polsko-bolszewickiej, o co m.in. także zabiegają obok klubu SP3PGR i naszego stowarzyszenia autorzy wspomnianego filmu.Wstecz