KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


9.07.2022

POZNAŃSKIE OBCHODY 78. ROCZNICY OPERACJI "OSTRA BRAMA"

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

Operacja "Ostra Brama" to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji "Burza", w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja "Ostra Brama" była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji "Ostra Brama" zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: "WILNO 7-13 VII 1944".

W sobotę 9 lipca 2022 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz Środowiska "Ostra Brama" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolska zorganizowali już tradycyjnie na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 78. laty akcji "Burza" i operacji "Ostra Brama". Jeszcze przed Mszą św., niejako w przede dniu 225. rocznicy napisania "Mazurka Dąbrowskiego" zbiegającą się z 200. rocznicą śmierci autora naszego hymnu państwowego podziemia kościoła będące Kryptą Zasłużych, gdzie m.in. spoczywa trumna z prochami Józefa Wybickiego, ale także i innymi zasłużonymi osobistościami naszego kraju zostały udostępnione uczestnikom uroczystości, a dzięki zaproszonej przez organizatorów kapeli cymbalistów z Ełku zebrani w krypcie mogli zaśpiewać hymn przy dźwiękach zagranych właśnie na cymbałach. Oprawę muzyczną Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem proboszcza ks. dr. Trojana Marchwiaka również zapewniła obecna w kościele kapela kultywująca folklor ludowy z terenu Wileńszczyzny. Po jej zakończeniu przybyli na uroczystość spotkali się przy tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, gdzie kolejno zostały odczytane pisma adresowane do organizatorów wystosowane przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz posła na Sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęk, po czym proboszcz odprawił krótką modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej, uczestników operacji "Ostra Brama" przeprowadzonej przed 78. laty. Uroczystość zakończyła ceremonia składania pod tablicą kwiatów i zapalenia zniczy, w której uczestniczyła delegacja naszego stowarzyszenia pod przewodnictwem prezesa płk. dypl. Jacentego Górala. Po jej zakończeniu organizatorzy zaprosili uczestników do salki na skromny poczęstunek wileńskim chlebkiem i wysłuchanie koncertu kapeli cymbalistów.


Wstecz