KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


21.05.2022

RUSZYŁ NABÓR DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Tekst i zdjęcia: Admin

23 kwietnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Głównym celem tego przełomowego dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ustawa m.in. przewiduje trzy rodzaje czynnej służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę. Nowością jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która jest podzielona na dwa etapy - podstawowy trwający do 28 dni i specjalistyczny do 11 miesięcy. Osoba decydująca się na tę formę służby zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, a czas odbywania dobrowolnej służby zasadniczej wliczany jest do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia. Ów dokument wprowadza także dodatkowy stopień starszego szeregowego specjalisty i podnosi wydatki na obronność - już od 2023 roku do 3 proc. PKB oraz mocą dodatkowego rozporządzenia powołał Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR), którym kieruje płk Mirosław Bryś, jeszcze do niedawna dowódca warmińsko-mazurskiej brygady OT, z 15 zamiejscowymi ośrodkami zastępującymi dotychczasowe Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w każdym województwie, a dotychczasowe Wojskowe Komendy Uzupełnień przekształcił w Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR), podlegające CWCR.

W sobotę 21 maja rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby wojskowej, jakim jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Z tej okazji już tego samego dnia w 102 lokalizacjach na terenie całego kraju można było osobiście dokonać stosownego zgłoszenia, odwiedzając między godziną 11:00 a 18:00 jeden z 32 pikników wojskowych bądź jeden z 70 mobilnych punktów rekrutacyjnych, zorganizowanych pod hasłem: "Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej". W Wielkopolsce zorganizowano dwa takie pikniki, jeden w Ostrowie Wielkopolskim, a drugi na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej. I ten ostatni zorganizowany przez zamiejscowy ośrodek CWCR w Poznaniu odwiedził wiceprezes naszego stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt.


Wstecz