KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


15.05.2022

87. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,
52. ROCZNICA ŚMIERCI GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
ORAZ 78. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA OPERACJI "HONKER"


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             


12 maja 1935 roku o godzinie 20:45 w Belwederze zmarł Naczelnik Państwa, Premier, Minister Spraw Wojskowych Marszałek Józef Piłsudski, obecnie także Patron naszego stowarzyszenia. Natomiast 12 maja 1970 roku zmarł w Londynie gen. Władysław Anders, którego żołnierze 12 maja 1944 roku przystąpili do operacji "Honker", zdobywając 18 maja wzgórze Monte Cassino.

W ramach obchodów 87. rocznicy śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego połączonych z obchodami 52. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa i 78. rocznicy rozpoczęcia walk o wzgórze Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, tj. wydarzeń ujętych za sprawą naszego stowarzyszenia w "Kalendarium innych ważnych zgłoszonych uroczystości i wydarzeń w 2022 roku" opracowanym przez Gabinet Wojewody Wielkopolskiego w niedzielę 15 maja w poznańskim Kościele Garnizonowym została odprawiona koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył Kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu ks. ppor. Albert Adamczyk a homilię wygłosił Proboszcz Garnizonu Poznań ks. ppłk kan. Paweł Piontek, o czym informuje możliwy do odsłuchania powyżej materiał dźwiękowy. W tegorocznych poznańskich obchodach ww. rocznic brała udział delegacja naszego stowarzyszenia na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem oraz kpt. Edwinem Smykowskim, co ilustrują poniższe zdjęcia.


Wstecz