KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


8.03.2022

ZNAMY FINALISTÓW KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"

Tekst i zdjęcia: Admin

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" promującego wśród młodego pokolenia, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 i § 7 ust. 2 naszego Statutu, sylwetkę i dokonania patrona stowarzyszenia, którym jest Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, to od pierwszej edycji ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i średnich całej Wielkopolski impreza oświatowa, objęta patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich edycji Konkursu są z inicjatywy mjr. Jacka Behrendta, prezesa Oddziału w Poznaniu członkowie naszego stowarzyszenia, natomiast już po raz piąty współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.

Pierwszy, zakończony 25 lutego br. etap szkolny Konkursu był przedsięwzięciem organizowanym przez zainteresowanych nauczycieli wielkopolskich szkół celem wyłonienia dwuosobowych drużyn reprezentujących ich szkołę w kolejnym, etapie wojewódzkim Konkursu. Do Organizatorów wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń aż 82 drużyn reprezentujących 54 szkoły z całego województwa wielkopolskiego. We wtorek 8 marca miał miejsce, z udziałem 80 zgłoszonych drużyn etap wojewódzki Konkursu, polegający na rozwiązaniu w oparciu o udostępnione przez Organizatorów w Internecie testy z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego epoce autorstwa mjr. Jacka Behrendta. Średni wynik uzyskany przez uczniów szkół podstawowych to 46,0 procent poprawnych odpowiedzi, a średni czas pracy drużyn z testem to 12 minut i 2 sekundy. Aby awansować do finału w tej grupie klasyfikacyjnej należało uzyskać minimum 13 punktów (65 procent poprawnych odpowiedzi). W związku z faktem, że taki wynik uzyskały drużyny sklasyfikowane na miejscach od 9 do 13, Komisja pod przewodnictwem dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu, Pani Aldony Feder zdecydowała o zakwalifikowaniu do finału wszystkich trzynastu drużyn reprezentujących 11 szkół. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych uzyskali średni wynik odpowiednio 54,1 procent oraz 12 minut i 16 sekund i aby awansować do finałowej dziesiątki w tej grupie klasyfikacyjnej należało uzyskać co najmniej 50 procent poprawnych odpowiedzi. Ten wymóg spełnili reprezentanci 8 szkół. Finaliści Konkursu mogą zatem już rozpocząć przygotowania do ostatecznej rozgrywki, którą Organizatorzy przeprowadzą w podobnym jak etap wojewódzki trybie zdalnym, w czwartek 17 marca 2022 roku. Szczegółowe zestawienie wyników uzyskanych w etapie wojewódzkim Konkursu prezentowane są w zakładce Konkursy, gdzie drużyny i szkoły, które uzyskały kwalifikację do finału oznaczone są czcionką koloru czerwonego. Zainteresowanym drużynom, które zakończyły swój udział w Konkursie na etapie wojewódzkim, na wniosek skierowany do Organizatorów zostanie przesłany dyplom formatu A4 w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku.


Wstecz