KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


30.01.2022

ZAPRASZAMY UCZNIÓW WIELKOPOLSKICH SZKÓŁ DO UDZIAŁU
W DZIESIĄTEJ EDYCJI KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"


Tekst: Admin

Także w zakładce Konkursy dostępny jest Regulamin kolejnej, jubileuszowej dziesiątej już edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" będącego jedną z wielu form działalności określonej w statucie naszego stowarzyszenia (§ 7 ust. 1), mającą na celu poprzez działalność edukacyjno-wychowawczą promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całej Wielkopolski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu, w których wzięło udział przeszło tysiąc uczniów z ponad setki wielkopolskich szkół jest z inicjatywy Oddziału w Poznaniu Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, natomiast już po raz piąty współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Zgodnie z Regulaminem tegorocznej edycji Konkursu 4 marca upływa termin nadsyłania pocztą elektroniczną zgłoszeń przez opiekunów dwuosobowych drużyn, składających się z uczniów szkół podstawowych bądź szkół ponadpodstawowych całej Wielkopolski, a finał tego przedsięwzięcia zaplanowany jest na czwartek, 17 marca 2022.

Serdecznie zapraszamy!

Wstecz